4 vragen aan Pieter Hilhorst

Pieter-hilhorst-door-fotograaf-lilian-van-rooij

4 vragen aan Pieter Hilhorst
Landelijk Projectleider van de City Deals

Wat kunt u vertellen over de citydeals?
De citydeals is de samenwerking tussen 8 gemeenten en 4 ministeries met ondersteuning van ketenpartners zoals het CAK, CJIB, SVB, UWV en de belastingdienst. Het doel is om te onderzoeken hoe gemeenten maatwerk kunnen leveren aan inwoners binnen dit sociaal domein. Het aanbieden van de gewenste integrale hulp levert problemen op als dit niet past binnen de huidige wet- en regelgeving of de bureaucratische routines. De citydeals zoeken hier een oplossingen voor. Zo kan het helpen als een gemeente een maatwerkbudget ter beschikking stelt. Medewerkers van sociale wijkteams mogen dit gebruiken voor kleine uitgaven en hier zelf over beslissen. Zo kunnen de hulpverlening veel sneller en effectiever worden georganiseerd. 

Kunt u een voorbeeld geven?
In de jongerenopvang worden een broer en een zus opgevangen . Zodra ze meerderjarig zijn, moeten ze op de opvang verlaten. Bij zorgaanbieders is geen plek. Het ziet er naar uit dat de jongeren op straat komen, of uit elkaar worden gehaald. Beiden is geen oplossing. Binnen de citydeals is de oplossing gevonden om de broer en zus op te vangen in woningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Zij worden begeleid door professionals. Dit geeft het sociaal team en de woningbouw de ruimte en tijd om goed begeleid wonen of een sociale woning te vinden. Dit is een beter vooruitzicht voor de broer en zus. Zo kan gewerkt worden aan hun toekomst, zonder de druk van het vinden van een woonplek. 

Wat gaat u op het congres vertellen?
Op het congres zal ik meer voorbeelden geven hoe je integrale hulp kunt organiseren.  Lukt dit niet binnen de huidige wet- en regelgeving, dan gaan we op zoeken naar uitzonderingen, naar doorbraken. Ik zal vertellen hoe je zulke uitzonderingen kan legitimeren en hoe je van de uitzonderingen kan leren om beleid te veranderen. Zowel in de eigen organisatie als in het samenspel met andere instanties. Het doel is dat alle betrokken professionals kunnen doen wat nodig is om inwoners volwaardig mee te laten doen in de samenleving. 

Waarom zouden de deelnemers uw workshop moeten volgen?
In de workshop behandel ik hoe we het Platform Mooi Maatwerk gebruiken om kennis over maatwerk te versterken. Op dat platform delen we geslaagde voorbeelden van maatwerk onder het motto: ‘Het kan wèl’. Zo kunnen sociale werkers in de ene gemeente de weg bereiden voor vergelijkbare oplossingen in een andere gemeente. . In de workshop ga ik dieper in op de casussen en de doorbraken en hoe we deze op het platform www.1sociaaldomein.nl met elkaar delen. Ik wil de gemeenten laten zien dat het gebruik van Mooi Maatwerk alle gemeenten kan helpen bij het aanbieden van integrale hulp aan haar inwoners.

Meld je nu aan voor het 50e LCGW congres
Pieter Hilhorst is Keynote spreker op het congres en zal daarna een masterclass verzorgen over transformaties en doorbraken in het sociaal domein. Benieuwd naar zijn visie? Mis dit congres in gastvrij en gastronomisch Goes niet! Klik hier om het gehele programma te bekijken of hier om je aan te melden.