Algemene ledenvergadering

Agenda LCGW algemene ledenvergadering 25 maart 2021

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Jaarrekening 2020
  4. Rondvraag

 

Voor stukken en aanmelden stuur een mail naar chriskuypers@lcgw.nl