Algemene ledenvergadering

Agenda LCGW algemene ledenvergadering 20 november 2020

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Samenstelling bestuur
  4. Begroting 2021
  5. Rondvraag

 

Voor stukken en aanmelden stuur een mail naar chriskuypers@lcgw.nl