Dag 1 - deelsessies

Deelsessies Ronde 1

Masterclass Positieve gezondheid en levensloopaanpak
Hoe zet je positieve gezondheid in, zodat mensen meer veerkracht ontwikkelen en zelf weer de regie over hun leven nemen? Een workshop van Jan Auke Walburg, hoogleraar positieve psychologie aan de Universiteit Twente.

Praktijkvoorbeelden uit de gemeente Nieuwegein worden tijdens deze workshop ingebracht. Uit de gemeente Nieuwegein zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn.

 

Young Leaders rolmodellen voor jongeren in dorpen
Young Leaders in Ooststellingwerf krijgen na tien workshops een certificaat. Bij dit pedagogisch activeringsprogramma moesten ze zelf ook een activiteit organiseren. Met het Young Leaders-project denkt de gemeente Ooststellingwerf overlast van jongeren te voorkomen. Maar ook dat hun talent ontwikkeld wordt en dat er iets te doen is in de dorpen voor jongeren. Zij krijgen training in leiderschap en gedrag en rol in de groep. Daarnaast zijn de jongerenwerkers van onze welzijnsorganisatie Stichting Scala opgeleid als YoungLeaders trainers. Dat zorgt voor structureel voortzetten van dit project, dus borging in de lokale gemeenschap. Waar het mogelijk en gewenst is worden de gecertificeerde YoungLeaders ingezet bij activiteiten en projecten in de dorpen.

 

Doorbraken in Oude IJsselstreek.
De gemeente Oude IJsselstreek heeft de tekorten in het Sociaal Domein in een historisch perspectief geschetst. Dit heeft ertoe geleid dat de raad niet koos voor bezuinigen maar doen wat nodig is. Dus een doorbraak in denken. Visie in plaats van bezuinigen met de kaasschaaf. Er worden 2 doorbraken uitgelicht. Door consequent vast te houden aan het gedachtegoed achter de doorbraken ontstaan er nu op allerlei plekken initiatieven die de beweging die in gang is gezet versterken en verdiepen. Oude IJsselstreek heeft door deze manier van werken over 2019 een substantieel deel van het tekort kunnen wegwerken.

 

De gemeente van de toekomst: Lef en mogelijk maken
Harrie Timmerman, gemeentesecretaris van de gemeente Heusden vertelt over de organisatie en cultuurverandering in zijn gemeente. Als gemeente creëren we een omgeving waarbinnen burgers, bedrijven en organisaties hun dromen waar kunnen maken. Mits zij bereid zijn hiervoor ook zelf initiatief te tonen en inspanningen te verrichten. Zo is voor iedereen de hoogste mate van ontplooiing mogelijk: Dromen. Doen. Heusden.

 

Hoe zet je bewoners met een GGZ achtergrond weer in hun kracht?
Het aantal bewoners met een GGZ achtergrond in de wijk, neemt toe. De crisisopvang neemt toe. De kosten in de zorg nemen toe. Hoe kunnen we dit doorbreken?. In Nijmegen is een prachtig project gestart dat individuele hulp omzet in collectieve arrangementen. Daar zijn deze bewoners en de wijk veel meer bij gebaad. En het bespaard kosten. Ze werken aan preventie en herstel. Hoe?.

Laat je verrassen door:

Norbert Wijnhofen, sociaal werker van het jaar (Sterker sociaal werk) en Rizkalla Tuncay, GGZ Agoog (Apollis Zorg). Wil jij weten hoe je structurele verandering bereikt zodat mensen veerkracht ontwikkelen en de wijk leefbaarder wordt. Dan mag je deze workshop niet missen.

Deelsessies ronde 2

Rejoice - jeugdopvanghuis Heusden

Rejoice is een burgerinitiatief voor een woongroep 18-/18+. De initiatiefneemster vertelt haar doorbraak moment om het opvanghuis te starten. Wat is daarvoor nodig? Vanuit de gemeente Heusen wordt aangegeven hoe je initiatieven écht mogelijk kunt maken en binnen het gemeentehuis de nodige doorbraken realiseren.

 

Interactief beleid, hoe doe je dat?

De gemeente Dronten vertelt over het proces om te komen tot nieuw beleid voor het social domein. Daarbij is gekozen voor een interactief proces met partners en inwoners. Een mooi voorbeeld van co-creatie en overheidsparticipatie. Er is een maatschappelijke agenda opgesteld met concrete doelen en indicatoren, er is vervolgens een gezamenlijke strategie geformuleerd. Het resultaat zijn vele maatschappelijke coalities, die met diverse vraagstukken aan de slag zijn. Op eenzaamheid is bijvoorbeeld een bijzondere samenwerking van de grond gekomen. Dat de raad enthousiast is over de aanpak blijkt wel uit dit filmpje. Laat je inspireren door deze aanpak!

 

Langer thuis? Is logeerzorg een oplossing?’

Vanuit het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport worden er landelijk 10 pilots gesubsidieerd op gebied van mantelzorgondersteuning in de vorm van logeerzorg. Het doel van de pilot is om logeerzorg meer op de kaart te zetten en te onderzoeken of/hoe deze vorm van mantelzorgondersteuning een bijdrage levert aan het leven van de mantelzorger en cliënt. In deze workshop wordt de pilot vanuit de gemeente Heerde en Epe besproken.

Zijn er al resultaten geboekt? Is er een doorbraak bereikt? Zorgt het proces voor een doorbraak en hoe pak je een pilot van deze omvang aan? Waar moet een goede pilot aan voldoen, wanneer is een pilot 'geslaagd'? Maakt logeerzorg de mantelzorg in Nederland langer houdbaar?’

 

Welzijn op recept

Een workshop van het landelijk kennisnetwerk welzijn op recept. Welzijn op Recept is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ voor mensen met psychosociale klachten. Een huisarts verwijst deze patiënten door naar een welzijnscoach of schrijft een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. De patiënt ontdekt hierdoor (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt. Hoe zet je dit als gemeente in? Welke processteppen moet je doorlopen om dit tot een succes te maken?

/