Dag 2 - Deelsessies

Je kunt tijdens dit gedeelte van het congres kiezen uit twee deelsessies in Goes of één werkbezoek in een buurgemeente.

De deelsessies in Goes:

  1. Masterclass: ABCD
   Beter gedaan dan goed gezegd. Oftewel gebruik de kracht van de inwoners. Zij weten als geen anders wat in de buurt speelt en nodig is. Geeft dit ruimte en stel daar je gemeente op af. Het gaat er niet om dat je als gemeente wordt “gebouwd” op basis van wetten en regels van de rijksoverheid, maar dat je de kracht van de burgers erkend en kijkt wat jij daar voor kunt doen. Een Masterclass van Cormac Russel (zie ook keynote) met voorbeelden van Sabrina Eijk uit de gemeente Nieuwegein. 
  2. Jeugdzorg in Goes
   In deze deelsessie bezoeken we het TEJO huis. Therapeuten voor Jongeren (TEJO), is inloop voor jongeren. Daarna gaan we naar het stadhuis voor een presentatie over de  Inkoop jeugdhulp Zeeland: het nieuwe Zeeuwse model. 
  3. Werkbezoek Goes (te voet!)
   We wandelen samen naar de Ruilwinkel. Je komt in een andere wereld. Bij de Ruilwinkel draait alles om punten en speelt geld geen enkele rol. De ruilwinkel voorziet in een laagdrempelige voorziening waar kwetsbare personen hun eerste stappen kunnen zetten op weg naar een actieve deelname aan de maatschappij. Tijdens het werkbezoek zie je hoe dat gaat. Uiteraard wordt er ook een toelichting bij gegeven. Daarna gaan we verder naar Buurthuis "De Pit", een begrip in Goes en omgeving. Dit is een ontmoetingsplek voor jong en oud.  Het pand wordt door vrijwilligers van de wijkvereniging beheerd. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat iedereen welkom is. Ze nemen een grote maatschappelijke rol. Zo wordt er o.a. samengewerkt met de woningcorporatie , de politie en het welzijnswerk in een gezamenlijk spreekuur en zijn er contacten met de mbo-scholen en verzorgingshuizen in de wijk. Tot slot gaan we naar Wijkbedrijf Goes Zuid. Het Wijkbedrijf Goes Zuid is op initiatief van de gemeente Goes opgericht in samenwerking met Radar Incluzio. Gemeente Goes wil met het Wijkbedrijf Goes Zuid de leefbaarheid en zelfredzaamheid van de wijk en haar wijkbewoners vergroten door kandidaten in het kader van de participatiewet kansen te bieden, talenten te ontwikkelen en perspectief op werk te vergroten. Aan het eind van dit bezoek wordt je met de bus opgehaald en terug naar de grote kerk gebracht.

Of neem de bus voor een werkbezoek bij een van de buurgemeenten:

 1. Dockwize en HZ University of Applied Sciences Het thema van dit werkbezoek is organisatieontwikkeling en innovatie. Eerst gaan we naar Dockwize waar innovatie en ondernemerschap gestimuleerd wordt.  Het is een broedplaats voor ideeën, waar startups een succesvolle start maken, onderwijs en bedrijfsleven  samenkomen. Maatschappelijk ondernemen en innovatief  ondernemerschap  wordt  aangejaagd. Na de lunch gaan we naar de HZ University of Applied Sciences. Hier staat de maatschappelijke uitdaging centraal. Studenten en bedrijfsleven werken in het programma Fitt for the future samen aan technologische vernieuwing voor de maatschappij. Denk daarbij aan welzijn en zorg, energietransitie, inrichting van de omgeving. Wat is de rol van de gemeente hierin?
 2. Visie 2030 Dorp van de toekomst
  We kennen het allemaal. Een masterplan, een toekomstvisie, integraalbeleid, focus aanbrengen. Het werd ook ingezet bij het Masterplan Nieuwdorp en Borsele 2030. Toch is hier iets heel anders gebeurd. Dat leidde tot wezenlijke doorbraken zoals bedoeld is met de transformative. Burgerparticiaptie 3.0Het begon met de Herbestemming van een schoolgebouw en groot onderhoud van het dorpshuis. Deze opgave werd opgepakt als aanleiding om samen met het dorp naar de toekomst te kijken. De doorbraak was om in plaats van focus,  breder te gaan kijken en te durven dromen. Hoe ging dat en waarom was het mogelijk?Samen met het dorp Nieuwdorp werkte de gemeente Borsele aan het ontwikkelen van een masterplan. De aanleiding hiervoor was de wens om aan het voormalige schoolgebouw een definitieve invulling te geven en de noodzaak van (groot) onderhoud aan het dorpshuis. Omdat er op het dorp nog meer zaken spelen hebben we besloot de gemeente zich niet te beperken tot het aanpakken van de school en het dorpshuis, maar om het totale dorp onder de loep te nemen. Het doel van het masterplan is om het dorp toekomstbestendig te maken. Dit doen ze samen met het dorp. Zo ontstond een visie waarbij aan iedereen gedacht wordt, ouderen, jongeren, bedrijven, toekomstige inwoners en veel meer. Het dorp wordt daarmee toekomstbestending. En een miljoenen investering wordt plots wel mogelijk. Laat je verrassen door deze aanpak, die ook in een wijk of buurt zou kunnen werken.
 3. Mobiliteit, onderwijs, recreatie en dagbesteding
  S-D op weg is een pilot van meerdere initiatiefnemers, ondersteunt door de Provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland. Samen geven zij  ruimte aan initiatieven van inwoners om de mobiliteit op het eiland te behouden en te verbeteren.Tijdens de tour laten we de deelnemers de verschillende activiteiten zien die onder de pilot “SD-op weg” zijn uitgevoerd  en hoe ze worden ingezet. Een tweetal initiatieven worden toegelicht tijdens het bezoek aan de Duinen.Tijdens de lunch presenteren de medewerkers van TROTS! hoe zij ervoor zorgen dat jongeren die ‘op straat staan’ een diploma halen, werk vinden dat bij ze past en ook nog eens leren zelfstandig te wonen. Op deze manier geven ze de jongeren en de ouders een nieuw kans, Het is een doelgroep die bijna nergens meer terecht kan, maar door dit initiatief weer met eigen kracht aan de samenleving kan deelnemen. 
 4. Slak in Reimerswaal
  Een aantal bevlogen professionals en vrijwilligers in de gemeente Reimerswaal hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het vergroten van het welzijn van haar inwoners en de leefbaarheid in de kernen. Deze kennis willen we graag delen met een ieder die hier gebruik van wil maken. We werken het liefst, vooral in de startfase van projecten, op officieuze wijze, dus zoveel mogelijk buiten het systeem, de beste voedingsbodem om innovatieve initiatieven en onderlinge samenwerking succesvol te maken! Tijdens dit werkbezoek laten we je de resultaten zien, een indicatieloze dagbesteding, we lunchen in een sociaal maatschappelijk restaurant en gaan daarna naar een sociaal maatschappelijke supermarkt gerund door mensen met een beperking. Deze supermarkt is teven bibliotheek, lunchroom en ontmoetingsplek. Laat je inspireren door deze doorbraak aanpak. 

 

/