Tweede workshop ronde

Je kunt kiezen uit een van onderstaande deelsessies:

 

  1. Doorbraken in Oude IJsselstreek.
    De gemeente Oude IJsselstreek heeft de tekorten in het Sociaal Domein in een historisch perspectief geschetst. Dit heeft ertoe geleid dat de raad niet koos voor bezuinigen maar doen wat nodig is. Dus een doorbraak in denken. Visie in plaats van bezuinigen met de kaasschaaf. Er worden 2 doorbraken uitgelicht. Door consequent vast te houden aan het gedachtegoed achter de doorbraken ontstaan er nu op allerlei plekken initiatieven die de beweging die in gang is gezet versterken en verdiepen. Oude IJsselstreek heeft door deze manier van werken over 2019 een substantieel deel van het tekort kunnen wegwerken.
  2. MogelijkMaken in Corona
    Harrie Timmerman, gemeentesecretaris van de gemeente Heusden vertelt over de organisatie en cultuurverandering in zijn gemeente. Als gemeente creëren we een omgeving waarbinnen burgers, bedrijven en organisaties hun dromen waar kunnen maken. Mits zij bereid zijn hiervoor ook zelf initiatief te tonen en inspanningen te verrichten. Hoe is in Coronatijd de hoogste mate van ontplooiing mogelijk?
  3. Rejoice - jeugdopvanghuis Heusden
    Rejoice is een burgerinitiatief voor een woongroep 18-/18+. De initiatiefneemster vertelt haar doorbraak moment om het opvanghuis te starten. Wat is daarvoor nodig? Vanuit de gemeente Heusen wordt aangegeven hoe je initiatieven écht mogelijk kunt maken en binnen het gemeentehuis de nodige doorbraken realiseren.
/