Conferentiewerkgroep


De conferentiewerkgroep
Het LCGW is een vereniging voor en door gemeenten. Samen bedenken we 1 keer per jaar het thema van het landelijke congres. Daartoe richten we een conferentiewerkgroep op. Deze werkgroep opereert zelfstandig. De eerste fase van het proces betreft het thema. Dat is de verantwoordelijkheid van de conferentiewerkgroep. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de mogelijkheden van de gastgemeente(n). Het thema van het congres bedenken we tijdens een brainstormsessies op de heide. Voor het congres 2022 doen we dat op 25 september 2021.  Deze dag wordt dus het thema van het congres 2022 bepaalt. Tevens wordt een eerste uitwerking van het programma geschetst. Er is geen verplichting om mee te werken aan de verdere uitwerking van het congres.

Uitwerking congres
Na de brainstormsessie start de 2e fase van het proces. Het is fijn als het paar mensen van de themadag meewerken aan de uitwerking, zij zijn de bewakers van het thema, dat kan ook online. De tweede fase is de fase van de uitwerking van het programma. Sprekers worden benaderd en afspraken gemaakt. Hetzelfde geldt voor de workshops.

De congresdag(en)
De 3e fase betreft de congres dag(en). De logistiek van deze dagen wordt gedaan door de gastgemeente(n). Vaak hebben we wel vrijwilligers nodig. We organiseren het congres met elkaar. Zo zijn we een vereniging voor en door gemeenten.

Waar en wanneer?
25 september in de buurt van Amersfoort. Na aanmelding ontvang je de locatie.

Programma

9.00   Ontbijt

10.00 Brainstorm mogelijke thema’s

12.30 Lunch

13.30 Invulling programma

17.00 Wandeling of borrel

19.00 Diner

Zondagochtend samen ontbijt en daarna afsluiten.

Zijn om mee te doen met de brainstormsessie?
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom in het LCGW, we betrekken het liefst zoveel mogelijk leden. Doe je mee?

Meld je nu aan