Doen wat nodig is in de praktijk


 

2e dag van de responsieve ambtenaar

Ben jij van ‘doen wat nodig is’? Van echt luisteren naar mensen en aansluiten bij hun leefwereld? Van kaders maken die de uitvoering steunen om het goede te doen? Van het managen van maatwerk? Deze manier van werken kent vele uitdagingen. En die gaan we graag aan. Samen leren we van elkaar hoe je responsief werken in de praktijk brengt: dwars door de stedelijke en sociale domeinen heen. En als één overheid: met Rijk, provincie en gemeenten samen.

Op 27 mei hielden we de eerste dag van de responsieve ambtenaar. 49 mensen waren erbij, afkomstig van Rijk, provincie en gemeente. Ze gaven online input op wat responsief werken betekent, reflecteerde op casussen en dachten mee over wat dit netwerk zou kunnen zijn. Uit de evaluatie kwam naar boven dat er meer behoefte was aan interactie in gesprek met elkaar, en dat kennis uitwisseling en ontmoeting de belangrijkste functie van het netwerk zijn. En responsief werken is DOEN: vooral in de praktijk leer en ervaar je wat het voor de burger, jou en je organisatie betekent. Een deel van de dag is op de pagina ’27 mei’ terug te zien.

Tijdens deze tweede dag brengen we de lessen van de eerste dag in de praktijk. Vandaar dat we casuïstiek centraal stellen en zorgen voor live en digitaal interactie. Scherp je vermogen om responsief te handelen aan tijdens deze tweede dag van de responsieve ambtenaar. Twee uitdagende casussen liggen voor: help jij mee om ze op een responsieve manier dichter bij een oplossing te brengen? Leer van en met elkaar door het gesprek aan te gaan.

Doe mee op Klik Hier

Programma:

Inloggen op digitaal discussie platform vanaf 09:00, vanaf dit moment kan je online meedenken over de voorliggende casussen.

09:30 interview met Nancy Hendricks, adjunct-secretaris gemeente Heusden. In Heusden zijn alle ambtenaren ‘Mogelijk makers’ en werken ze aan het leveren van ‘Heuse Service’.  Welke uitdagingen stelt responsief werken aan organisatie en bestuur?

Casus 1: Sport is goed voor je gezondheid. Maar niet iedereen die er baat bij heeft, doet aan sport. De middelen voor sport zitten vast in accommodaties, en de mensen die sport nodig hebben komen er niet. In Corona tijden is dit iets veranderd, maar hoe houden we dat vast en zetten het door? (Gemeente Zaanstad)

Live discussie hierover om 13u; schriftelijk via dit platform hele dag mogelijk.

Casus 2: De Coronacrisis heeft geleid tot hele andere afvalstromen: de milieustraat puilt uit en er is een flinke toename van zwerfvuil. Hoe los je dit op een responsieve manier op? (Gemeente Heusden)

Live discussie hierover om 14.15. Deze discussie wordt begeleid door Movisie; schriftelijk via dit platform hele dag mogelijk.

Meedoen?

Dat kan door hierop te klikken