Webinar doorbraakmethode, donderdag 29 april van 9.30 tot 11 uur


 

Webinar over doorbraakmethode en de menselijke maat
Een nieuwe wijkaanpak met focus op de menselijke maat is keihard nodig. Met name bewoners met complexe problemen, in kwetsbare wijken, raken verstrikt in het doolhof van bureaucratie. Zelfs sociaal werkers lukt het maar moeilijk om de negatieve spiraal van werkloosheid, schulden en eenzaamheid en andere psychische of sociale barrières te doorbreken. De doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke waarden helpt sociaal professionals maatwerk te leveren. En zo kwetsbare mensen te bieden wat ze nodig hebben.

Oproep
Met de doorbraakmethode krijgen sociaal werkers en gemeenten zicht op beter maatwerk. Daarom organiseren Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van gemeenteambtenaren in het sociaal domein (LGCW) samen met het Instituut voor Publieke Waarden op donderdag 29 april (van 9.30 uur tot 11 uur) een webinar over de doorbraakmethode. SWN en LGCW roepen hun achterban op om samen deel te nemen. Dus nodig je samenwerkingspartner bij de gemeente of het sociaal werk alvast uit en noteer deze datum in je agenda.

Inhoud

  • aanleiding en kern van de doorbraakmethode
  • een casus uit de praktijk
  • toegang tot de doorbraakmethode
  • het vervolg: hoe maken we van maatwerk de standaard voor kwetsbare buurten en hun inwoners?

 

Kosten en aanmelden
Als bijdrage vragen we een actieve inzet. Ook is het prettig als je met iemand van gemeente en uit het veld komt. Dat het webinar gratis is, betekent niet dat er geen kosten zijn.  Je kunt je aanmelden via de website van Sociaal Werk Nederland. klik hier