Toekomst van de Jeugdzorg


De tekorten als kans om te veranderen
De transformatie van de jeugdzorg komt niet van de grond. Sterker nog, er zijn meer kinderen in de jeugdhulp met verblijf, meer voogdijmaatregelen, slechtere toegankelijkheid van specialistische hulp, wijkteams die niet functioneren als eerstelijns jeugdhulp maar als doorverwijsorgaan en de wachtlijsten zijn niet opgeheven. Daarboven op komt bovendien dat veel gemeenten kampen met enorme kostenoverschrijdingen.

Hoe kom je tot een echt andere jeugdzorg en ander jeugdbeleid? Dat is de centrale vraag van de Online-werkconferentie ‘Toekomst van de Jeugdzorg’.

Van een contractuele naar een relationele benadering
Tijdens de online-werkconferentie gaan we samen met raadsleden, bestuurders, ambtenaren en zorgaanbieders ander beleid ontwikkelen waarbij de leefwereld aan zet komt en de kracht van relaties tussen mensen wordt benut. Ga je met ons deze uitdaging aan? Kom dan naar deze online werkconferentie van 9 november.

 Programma op hoofdlijnen
Om 9.30 houdt wethouder Hans de Vroome, wethouder Jeugdzorg van de gemeente Arnhem een openingswoord. Hij gaat in op de uitdagingen waar de jeugdhulp in Arnhem voor staat. Vervolgens houdt Gert Schout, als onderzoeker verbonden aan Amsterdam UMC, een inleiding waarin hij reflecteert op de achtergrond van de huidige problemen en schetst een uitweg: van een praktijk en beleid gebaseerd op transacties naar een relationele benadering. Programma – Online-Werkconferentie – Jeugdzorg van de Toekomst – 6 november 2020.

Daarna wordt in twee workshopronden gewerkt om ander jeugdbeleid -en zorg in de praktijk vorm te geven.

Inschrijven en kosten
Je kunt je aanmelden voor de Werkconferentie ‘Toekomst van de Jeugdzorg’ door op deze link te klikken: Aanmelden voor Werkconferentie.
De kosten voor deelname zijn €50 per persoon. Annuleren tot 1 november is gratis. Na betaling  van de factuur ontvangt u op 4 november een link om deel te nemen aan de online-werkconferentie. Let op dat je de voor jouw organisatie juiste factuurgegevens doorgeeft.

Graag tot 6 november!

 

Met vriendelijke groet,

 

Joost Witlox (Kringwijs)

Gert Schout (Amsterdam UMC)

Chris Kuypers (LCGW)

Sisca Sytema (Sytema AUB)