Training zo werkt het sociaal domein


Werk jij in het brede sociale domein? Wil je integraler gaan werken? Dan is onze eendaagse training zo werkt het sociaal domein misschien wat voor jou.

Het sociaal domein is een complex veld. Ruim 300.000 mensen zijn er in werkzaam. En tien procent van de bevolking krijgt tijdelijk ondersteuning op basis van wetten in het sociaal domein. Vijf procent van de bevoling krijgt structureel ondersteuning.  Dit gebeurd vanuit de gemeente en noemen we het sociaal domein.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het sociaal domein. Maar hoe werkt het sociaal domein, wie zijn de belangrijkste spelers, welke wetten zijn er van toepassing en hoeveel geld gaat er eigenlijk in om? Dat zijn enkele vragen die beantwoord worden in de cursus zo werkt het sociaal domein. Basis voor de cursus vormt het boek “Zo werkt het sociaal domein”, dat in opdracht van het LCGW, G40, de Ministeries VWS, SZ en BZK, VNG, UWV, Movisie, SWN en SCP geschreven is. Deelnemers aan de cursus ontvangen een exemplaar van het boek.

 

Programma:

9.30    Ontvangst
De zaal is vooraf open. Koffie en thee staan klaar.

10.00  Kennismaking
We starten met een kort voorstelrondje. Daarbij is specifieke aandacht voor de functionele relatie van een ieder met het onderwerp en de vragen die hij of zij meeneemt.

10.30  Wat is het sociaal domein?
Sinds de drie decentralisaties van 2015 is ‘het sociaal domein’ niet meer van de krantenpagina’s en beleidstafels af te slaan. Maar wat is het sociaal domein precies? Chris Kuypers, directeur van het LCGW schetst de kaders van het sociaal domein. Welke vormen van ondersteuning vallen eronder? Wat is de rol van de gemeenten eigenlijk?

11.30 De (hoofdrol) spelers
Petra Raaijen, Senior Beleidsadviseur bij de gemeente Leeuwarden neemt u mee in de hoofdrol spelers en andere spelers in het (gemeentelijke) sociale domein. Wie zijn eigenlijk de mensen die in het sociaal domein werken? Meer dan driehonderdduizend mensen vinden dat hun werk onderdeel uitmaakt van het sociaal domein. Dat is niet verwonderlijk, want binnen gezinnen spelen soms meerdere problemen tegelijk. En daar komen vaak verschillende zorg- en dienstverleners bij kijken. Professionals die, als het goed gaat, samenwerken om mensen naar de juiste vorm van ondersteuning te leiden.

      

12.30  Lunch pauze

 

13.30  Het wettelijk kader
Welke wetten zijn er van belang in het sociaal domein? Wat wordt er in de wetten geregeld en hoe geef je daar in de gemeente vorm aan. In deze onderwerpen wordt u mee genomen door Maarten Boxem, senior adviseur Directie Maatschappelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Groningen.

14.30  Het geld
‘Meer geld nodig voor het sociaal domein’, ‘Gemeenten worstelen met grip op het sociaal domein’, ‘Wachtlijsten in de jeugdzorg groeien’. Sinds de drie decentralisaties van 2015 is ‘het sociaal domein’ niet meer van de krantenpagina’s en beleidstafels af te slaan. Hoe wordt ondersteuning uit het sociaal domein betaald? Anneke van der Geest Programmamanager sociaal domein bij de gemeente Assen neemt u mee in de financien van het sociaal domein.

15.30  Vragen
Elke spreker zal praktische gemeentelijk voorbeelden geven. Waarschijnlijk heeft u na afloop toch vragen, die op uw gemeente van toepassingen zijn. We regelen het immers allemaal verschillend. Samen verkennen we de verschillen in gemeenteland. En wellicht wilt u een vervolg met de groep.       

16.00  Afsluiting

 

 

Datum:                     27 oktober

Tijd:                          10.00 tot 16.00

Plaats:                      Utrecht

Kosten:                    200 euro (inclusief lunch en boek: Zo werkt het sociaal domein)

Aanmelden:            klik hier