Werkconferentie toekomst van de jeugdzorg


Video-conferentie Toekomst van de jeugdzorg
Toetsen van beleid

 

Beste relatie,

 

Wat zijn de lessen die we leren in deze tijd? Is er wat verandert. Wat gaan we na Corona anders doen? Maar ook zijn er zaken die nu de aandacht vragen. Een online videoconferentie met drie thema’s. 26 juni een panelbijeenkomst en later een bijeenkomst voor een grotere groep.

 

Datum 26 juni 2020 | Tijd 10:00 – 12:00 uur| Na aanmelding ontvang je een inlogcode

 

 

Thema 1: De sociale hulpverlening in zijn algemeenheid
Het aantal aanmeldingen bij sociale wijkteams loopt flink terug. De mensen zijn meer op zichzelf en elkaar teruggeworpen, maar de meeste mensen lijken zich wel te redden. Tegelijkertijd komt de samenleving komt meer in beweging dan ooit; er is veel onderlinge hulp, mensen zien meer naar elkaar om. Het aanbod is zelfs groter dan de vraag. Burgermeester Marcouch van Arnhem laat in de NRC weten dat het aantal aanbiedingen van vrijwilligers het aantal hulpvragen overtreft.

Vragen aan het panel

 1. Hebben we al die tijd onnodig veel hulp verleent?
 2. Hebben we de samenredzaamheid van de bevolking onvoldoende aangesproken?
 3. Of komt er straks een stuwmeer aan vragen los?

 

Thema 2: Kwetsbare groepen
Het lagere levenstempo lijkt gunstig uit te pakken. Ineens lijkt er ook van alles mogelijk: uitstel van betaling, geen huisontruimingen, daklozen die in hotels opvangen worden. Het is echter geen hosanna voor iedereen. Kwetsbare groepen met een klein netwerk doen nu een groter beroep op hulp.  Toen er in het begin van de coronacrisis geen school was en oma’s en opa’s geen optie waren bleken gezinnen met een klein netwerk ineens nog kwetsbaarder. Een deel van de ouders was niet toegerust om te helpen met schooltaken. Andere huishoudens hebben zo weinig netwerk of hebben zo weinig geleerd om in wederkerige verhoudingen met anderen te staan dat professionals overblijven. Ook dit roept vragen op. Hebben we op de verkeerde paarden gewed? Hebben we ons voldoende gericht op de mensen die ons echt nodig hebben?

Vragen aan het panel

 1. Is er iets wezenlijks veranderd, of is het stilte voor de storm?
 2. Heeft de hulpverlening zich te veel bemoeid met mensen die zich zonder ons ook wel zouden redden?
 3. Hebben we de samenredzaamheid van de bevolking in het verleden onvoldoende aangesproken?
 4. Hoe kunnen we de hulpbereidheid van de samenleving beter benutten en aan elkaar verbinden, ook als de coronamaatregelen worden afgezwakt?

 

Thema 3: De jeugdzorg in het bijzonder
Net als promovenda Sharon Stellaard[1] constateerden we in drie voorgaande studiebijeenkomsten dat de Jeugdwet het nieuwe werken niet dichterbij heeft gebracht: het medicaliseren gaat door, het integraal werken blijft steken in langs elkaar heen werkende domeinen, het aantal thuiszitters groeit, de wachtlijsten worden langer en professionals lukt het maar niet om de beweging te maken van curatie naar preventieve ondersteuning.

Anders dan Stellaard zien we mogelijkheden om aan de neergang te ontsnappen: door afscheid te nemen van een transactionele benadering en te zoeken naar een relationele benadering. De wereld van transacties, contracten, aanbestedingen en protocollen zou plaats moeten maken voor context waar de kracht van de samenleving kans krijgt en waar improvisatie en het leren van fouten centraal staat. Kernbeslissingen zouden niet meer door professionals genomen moeten maar door ouders en de brede kring die rond hen geformeerd kan worden. Maar ook een pas op de plaats voor invaliderende krachten (jeugdzorg) en ruim baan voor vitaliserende krachten (sport, cultuur). IJsland haalden we naar voren als inspirerend voorbeeld[2].

Vragen aan het panel

 1. Nu de budgetten van gemeenten nog veel harder slinken dan we eerder voor mogelijk hielden, durven we het nu wel aan om radicale stappen te zetten?
 2. Kunnen we de coronacrisis gebruiken om ook in de jeugdzorg de bakens te verzetten?
 3. En zo ja, hoe verzetten we de bakens? En waaruit bestaan die radicale stappen?

 

Programma in het kort
Het volledige programma vind je hieronder.

Inschrijven en kosten
Uitnodiging voor de panelbijeenkomst gebeurd op persoonlijke titel.  Je ontvangt op 25 juni een inlogcode. Graag op 26 juni 10 minuten voor aanvang inloggen! We beginnen op tijd.

 

Graag tot 26 juni!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gert Schout (Amsterdam UMC)
Chris Kuypers (LCGW)
Sisca Sytema (Sytema AUB)

 

[1] https://www.zorgwelzijn.nl/waarom-de-jeugdwet-faalt/

[2] IJsland in Noord-Nederland ofwel de wipwap van Bert Wienen

=======================================================================================================

Programma

9.30 uur

Inloggen en testen
Deelnemers gebruiken de eerste inlogcode/mail om toegang te krijgen tot de online werkconferentie. Deelnemers loggen op tijd in, zodat we even kunnen testen of de conferentie door iedereen te volgen is.

10.00 uur

Opening
Moderator Joost Witlox, projectleider Kringwijs opent de online werkconferentie ‘Toekomst van de Jeugdzorg’.

Gert Schout, onderzoeker verbonden aan Amsterdam UMC, vertelt wat het doel is van deze werkconferentie. Aan de ene kant willen we oefen met deze nieuwe vorm van congresseren en aan de andere kant willen we het huidige jeugdbeleid toetsen aan de praktijk. Wat is er veranderd? Welke positieve punten kunnen we behouden en welke moeten we zo snel mogelijk laten varen?

10.30 uur

Inloggen + pauze
Alle deelnemers gebruiken nu de tweede inlogcode/mail, waarin deel kunnen nemen aan een thematafel. Ook gaan we in deze tijd gebruiken om te testen of iedereen aan de thematafel zit.

10.45 uur

Aan de thematafel
Aan de thematafel worden de onderstaande thema’s door 4 a 5 personen besproken. De themavoorzitter leidt het gesprek en koppelt de antwoorden plenair terug.

Thema’s:

 1. De sociale hulpverlening in zijn algemeenheid
 2. Kwetsbare groepen
 3. De Jeugdzorg in het bijzonder

 

11.30 uur

Afsluiting: hoe nu verder?
Dagvoorzitter sluit de werkconferentie