Werkbijeenkomst toekomst Jeugdzorg

Hoe kom je van een contractuele naar een relationele benadering?

Op 1 februari en 14 juni zijn er twee werkbijeenkomsten in Groningen georganiseerd over de toekomst van de Jeugdzorg. Beide bijeenkomsten draaiden om de vraag: hoe kom je tot een andere Jeugdzorg? Aanleiding waren niet alleen de voortdurende budgetoverschrijdingen en de daarmee verband houdende roep om meer geld, maar ook de wachtlijsten en tot slot, het gevaar dat de jeugdzorg zelf voor kinderen en gezinnen betekent. Doel van beide bijeenkomsten was om samen met burgers, raadsleden, bestuurders, ambtenaren en zorgaanbieders praktijken te ontwikkelen waarbij de leefwereld aan zet komt en de kracht van relaties tussen mensen wordt benut, te beginnen in Noord Nederland.

Terugblik op de werkconferentie
Benieuwd hoe de bijeenkomsten zijn geweeest en wat er is besproken? Gert Schout van het Amsterdam UMC schreef er een artikel over. Lees hem hier.

Wil je de presentatie terug kijken die Gert Schout gaf over de toekomst van de Jeugdzorg? Dat kan via deze link.

Tijdens de werkconferentie zijn er door de deelnemers 2 opdrachten uitgevoerd, die in het teken stonden van toepassen van de nieuwe manier van werken. In de eerste opdracht werden 4 casussen voorgelegd om samen na te denken over een oplossing, passend bij de nieuwe benadering binnen de Jeugdzorg. De uitwerking van opdracht 1 "Kritische situaties" vind je hier.

De tweede opdracht stond in teken van beleid. Waar moet beleid aan voldoen als je voor een relationele benadering kiest? Hoe kom je tot een ander beleid? Op al deze vraagstukken vonden we samen een antwoord. De uitwerking van opdracht 2 "Ander beleid" vind je hier.

/