Interview met Anke Siegers, spreekster tijdens jaarcongres

Anke Siegers

Lezing Anke Siegers tijdens congres:

‘Breed gedragen beleid ontstaat in gelijkwaardigheid’

Hoe kunnen we de samenwerking in het sociaal domein verbeteren? Die grote vraag beantwoordt Anke Siegers in de eerste lezing tijdens ons jaarcongres op 19 en 20 mei 2022. Om een indruk te geven van wat ze gaat vertellen, spreken we alvast met haar.

Wat maakt het zo moeilijk om de samenwerking tussen de verschillende actoren in het gemeentelijk sociaal domein goed te krijgen?

‘Dat ligt vooral aan de ongelijkwaardigheid van de verschillende deelnemers. De ene heeft meer in te brengen dan de ander, zit hoger in de hiërarchie en ook de belangen kunnen verschillend wegen. Dan besteed je heel veel energie en tijd aan het overtuigen van de anderen van jouw punt en dat gaat ten koste van het komen tot een breed gedragen beleid, dat toch het uiteindelijke doel is.’

Hoe horen we dat in februari terug in je lezing?

‘Ik wil laten zien hoe je besluitvorming zo kunt inrichten dat alle betrokkenen meebeslissen. Dan moet je starten met zoeken naar wie er allemaal betrokken zijn bij de kwestie, welke kaders er zijn en hoe je gelijkwaardig samen kunt besluiten. In de lezing zal ik stilstaan bij waar we vandaan komen, hoe we gebruikelijk onze besluitvorming met de samenleving invullen en wat het effect daarvan is in deze tijd. Als we vaststellen dat dit nog niet goed genoeg gaat, kan ik de weg wijzen naar hoe je in gelijkwaardigheid en vanuit een gezamenlijk gesteld doel tot beleid kan komen waarin alle betrokkenen zich gehoord voelen en het dus steunen. Want breed gedragen beleid ontstaat alleen in gelijkwaardigheid.

Daarnaast zal ik een doorkijkje geven naar andere gemeentelijke domeinen waar hetzelfde speelt of gaat spelen, zoals straks met de omgevingswet. Daar zal het ook gaan om draagvlak en eigenaarschap.

Ik verwacht dat de deelnemers aan het congres de handvatten die ik aanreik praktisch kunnen toepassen in de workshops die erachteraan komen. Zo kunnen ze na afloop de nieuwe inzichten meenemen naar hun werkomgeving.’

 


 

Ben je benieuwd naar de inzichten van Anke Siegers?

Meld je dan nu aan voor het jaarcongres.

Wil je eerst meer lezen over het congres en het programma, neem dan hier een kijkje.