Congres Programma

LCGW jaarcongres

11 mei 2023

10:00    Inloop met koffie of thee

10.30   Welkom
Eric van Oosterhout, voorzitter van het LCGW leidt u door het programma.

10:35   Hoopvollen en Hooplozen
Tim S Jongers
, is politicoloog, bestuurskundige en publicist. In zijn werk focust hij op de kloven die door onze samenleving lopen. Zoals die tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. 

11:10    Wie zijn die afgehaakte mensen?
Mensen zijn sociale wezens. Toch zien we steeds meer mensen die in afzondering leven. Mensen die om allerlei redenen niet kunnen of willen meedoen in de samenleving, niet opgenomen zijn in een groep of gemeenschap en letterlijk en figuurlijk buitenstaanders zijn. Waarom zijn ze afgehaakt? Wat betekent het om afgehaakt te zijn? En wat hebben deze mensen nodig om weer aan te kunnen haken? Anja Machielse gaat in op deze vragen. Zij laat zien hoe overlevingsstrategieën werken en wat nodig is om de sociale weerbaarheid van deze afgehaakte mensen te versterken.

11:45  Hoe herstel je de verbinding?
Tijd om met elkaar en de beide sprekers in gesprek te gaan over de keynotes.

12:00    Lunch

13.00     Keuzeprogramma

 1. Twee praktische workshops.
  Help! De GGZ loopt vast. Een GGZ-agoog en Sociaal Werker bieden verlichting.....
  Hoe bespaar je menselijk leed bij cliënten en hun naasten én hoge maatschappelijke kosten?. Hoe draag je bij aan een leefbare en betaalbare samenleving?. Je gaat het pas zien, als je het door hebt...
  Een workshop over omdenken en anders kijken naar de GGZ. Komt dat zien!
  Rizkalla Tuncay (GGZ-agoog), Norbert Wijnhofen (voormalig Sociaal Werker van het Jaar) en Daniel Bauhuis (Ervaringsdeskundige GGZ) nemen u mee in de wereld van de GGZ en die erbuiten.
  De tweede workshop is van Heleen Kuiper en Youri Hermes (Center for Human Emergence). Zij nemen u mee op een inzichtrijke ontdekkingstocht. Ervaar dat er verschillende manieren van kijken naar de werkelijkheid zijn, door een andere bril op te zetten. Leer hoe je kunt schakelen tussen deze verschillende perspectieven. Ontdek hoe je gemakkelijker verbinding kunt maken door aan te sluiten op wat de ander drijft.
 2. Leer anders kijken met kinderen en jongeren.
  We presenteren twee voorbeelden: Deidre Horgan laat een voorbeeld zien van een kindvriendelijke onderzoeksopzet, met verrassende uitkomsten, die je leren anders te kijken.
  Daarna een de tweede workshop van Esther Vreeburg. Ze werkt vanuit Unicef en ChildFriendly Cities Nederland aan kindvriendelijke gemeenten. Een belangrijk onderdeel daarvan is jongerenparticipatie. Ze geeft handreikingen om jongeren bij gemeentelijk sociaalbeleid te betrekken. Daarbij komen enkele praktische voorbeelden van collega gemeenten voorbij. Leer anders kijken door de ogen van jongeren.
 3. De kracht van het alledaagse
  Sabine Hibma neemt je mee in genderdiversiteit en inclusie. Hoe ga je in gesprek over iets waar je niet in thuis bent? Hoe zorg je dat iedereen zich gehoord voelt in de gemeente? Openheid in een altijd veranderende samenleving.
  De tweede workshop heeft als titel: "Anders kijken naar een pedagogische basis". Maartje van Dijken en Sylvia Vlaardingerbroek van het NJi geven een workshop over een stevige pedagogische basis. Hoe ondersteun je ouders zodat ze kinderen en jongeren kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Dat wil natuurlijk elke ouder. Maar zo vanzelfsprekend als het klinkt is het in de praktijk niet. Zeker niet voor iedereen. Hoe komt dat? Wat betekent het bijvoorbeeld als ouders een rol als medeopvoeder hebben op straat? En wat vinden kinderen daar eigenlijk van? Leer ander kijken en zo de pedagogische basis te versterken.
 4. De doorbraakmethode in de praktijk.
  De gemeente Groningen werkt al enkele jaren met de doorbraakmethode. Annet Visser en Joyce Bosman, leggen de aanpak uit en vertellen over hun ervaringen en leermomenten. Er is voldoende ruimte om eigen ervaringen in te brengen.
  Verdraaid. Verdraaid? Verdraaid!
  De systeemwereld, leefwereld en jouw eigen professionele kijk lijken soms aparte werelden. In deze tweede workshop gaan we aan de slag met deze verschillende visies. Word je bewust vanuit welk perspectief jij kijkt. Daarnaast kijken we hoe je deze perspectieven kunt verdraaien en ze bewust kunt inzetten om anders te kijken.
 5. Code zwart in de jeugdbescherming.
  Dat vraagt om een anders kijken: met nieuwe invalshoeken en andere perspectieven. De Proeftuinen kind- en gezinsbescherming bieden ruimte om nieuwe werkwijzen uit te proberen. Maar hoe schets je de toekomst van dit complexe samenspel? Met een denkwijze uit een totaal andere sector? Of de toepassing van design thinking? En wat leren we hiervan voor andere taaie vraagstukken in het sociaal domein? Kom en ervaar het in onze workshop met Inge Busschers en Joost Cornielje.
  De tweede workshop in deze deelsessie heeft als titel: Ben ik in beeld? Recht doen aan het pleegkind en zijn context. Jolanda Kuiper is contextueel coach en (pleeg)ouder. In haar haar workshop krijg je letterlijk zicht op de complexe context van een pleegkind met behulp van beeldtaal. Jolanda daagt je uit om te leren kijken door andermans raampje. Een interactieve workshop zonder oplossingen, maar met veel nieuwe inzichten en perspectieven. Deze workshop is ook interessant voor geïnteresseerden in echtscheiding en samengestelde gezinnen.

14.30  Spetterende afsluiting met Jaap Bressers

15.30  Afsluiting

/