Tweede and Eerste ronde pages
voor een beter sociaal domein
Mis niet langer het laatste LCGW nieuws

Eerste ronde workshops

Je kunt kiezen uit een van onderstaande deelsessies:

  1. Het Toverbaltheater laat je zien hoe je betoverende resultaten behaald door je unieke krachten naar boven te halen.
   Krachten, kwaliteiten en beperkingen; we hebben ze allemaal!!! In onze samenleving staan vaak de beperkingen centraal en beoordelen we elkaar daarop. Bij het Toverbaltheater maken we gebruik van krachten en kwaliteiten en halen we het allerbeste bij elkaar naar boven.
   Ieder mens is uniek en blinkt ergens in uit als je bereid bent te kijken naar de mens en niet alleen de functie en taak ziet. Het wordt zo anders als je kijkt naar wat iemand je biedt en naar de kwaliteiten en de sterke eigenschappen. Beperkingen zijn hierdoor niet meer relevant. Samen bereik je hierdoor fantastische en betoverende resultaten.
   Heb jij een beperking??
   Wat is jouw kwaliteit en jouw kracht?
   Waar ben jij goed in en hoe kun je dat in zetten voor de beste samenwerking zonder oordelen en negativiteit! We gaan jullie graag ontmoeten voor een positieve workshop.
  2. DigiLab: Studenten van ROC Rivor werken aan digitalisering MKB bedrijven
   DigiLab en PraktijkLab. Beide ROC Rivor initiatieven hebben tot doel om jonge mbo studenten al in een vroegtijdig stadium van hun studie in contact te brengen met de arbeidsmarkt. Door ze te laten werken aan echte projecten en opdrachten van regionale ondernemers. In het DigiLab kunnen MKB bedrijven terecht met hun vragen en uitdagingen op het gebied van ICT in hun bedrijfsvoering. Studenten, docenten en professionals werken in het DigiLab samen aan oplossingen en roadmaps.
   De studenten ontwikkelen de (zo belangrijke) soft skills zoals, communiceren, projectmatig werken, initiatief nemen en behouden, werken in een klantrelatie, adviseren en werken in een team. Voor werkgevers interessant om al vroegtijdig talent te ‘scouten’ en voor de regio te behouden.
   Ondernemend Rivierenland (ONR) is de Privaat Publieke Samenwerking waarin ROC Rivor met ruim 70 regionale bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen heeft samen gewerkt aan het ontwikkelen van ondernemend onderwijs en het stimuleren van (persoonlijk) ondernemerschap. Het PraktijkLab en DigiLab zijn uit deze samenwerking ontstaan.
  3. Technologie voor inclusie
   Werkgevers ervaren krapte in hun personeelsbestand. Tegelijk is er onbenut talent. Technologie biedt mogelijkheden om het onbenutte talent te benutten. Werkzaak onderzoekt hoe. Werkzaak combineert haar expertise over het onbenutte talent (werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt) met de kennis van innovatieve ontwikkelaars en wetenschappers. We benutten deze positieve kansen van technologie. Deze persoonsgebonden technologieën zoals Vr bril, vertaal-apparaat en stressmonitor zijn als technologische vernieuwing al bewezen. Wij richten ons nu op het gebruik op de werkvloer. We gaan ontdekken hoe je ze geaccepteerd krijgt door de gebruikers, de werkzoekenden en de werkgevers. Daarnaast onderzoeken we met werkgevers samen hoe we productie-gebonden technologie in bedrijven kunnen inzetten.
   We werken van klein naar groot. Technologische oplossingen die goed blijken te werken voor de inclusieve arbeidsmarkt implementeren we. We delen geleerde lessen met werkgevers en andere belanghebbenden in Rivierenland.
  4. Samenwerken in een coöperatie (Puur Betuws)
   Coöperatie Puur Betuws is een bijzonder samenwerkingsproject van Werkzaak Rivierenland, Coöperatie De Fruitmotor en Coöperatie Food Value. Werkzaak geeft met haar deelname aan de coöperatie invulling aan het strategische thema Sociaal ondernemen. Deze coöperatie is een experiment met als doel om in de komende jaren steeds meer sociale banen te creëren. Denk aan mensen die de bestellingen in orde maken en de chauffeurs die producten ophalen bij de Rivierenlandse boeren en makers en bezorgen bij klanten thuis.
  5. Samenwerken in de praktijk
   In Nieuwegein werkt fysiotherapeut, praktijkhouder en docent Ron van Leeuwen samen voor de gezondheid van de hele wijk. Deze praktische aanpak doet Ron samen met onder andere huisarts Erik Asbreuk, in de wijk en met de gemeente. Bekijk het interview met Ron
  6. Regiolabs en wicked problems
   Toenemende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende vraag naar zorg maken een transformatie in het sociaal domein noodzakelijk om in de toekomst de zorg voor ouderen in de regio Noord-Limburg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het succesvol transformeren naar nieuwe vormen van samenwerking in het sociaal domein is geen eenvoudige opgave. Het vraagt betrokkenheid van veel partijen in een context waarin geleerd en geëxperimenteerd kan worden in het ontwerpen van nieuwe samenwerkingsvormen in de zorg voor en door ouderen. In het Regiolab is er in drie gemeenten (Venlo, Peel & Maas en Beesel) geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken om op co-creërende wijze tot nieuwe toekomstscenario’s voor de zorg voor ouderen te komen. In deze workshop gaan we in op geleerde lessen en staan we stil wat dit betekent voor sociale innovatie in de regio.
  7. Laaggeletterdheid te lijf
   In Nederland is een hele grote groep mensen laaggeletterd. Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen. Ook in Regio Rivierenland is een relatief hele grote groep mensen laaggeletterd. Regio Rivierenland is, samen met de gemeente West Maas en Waal, koploper in de aanpak van dit maatschappelijk probleem.Laaggeletterden weten hun taalachterstand wonderbaarlijk goed te verbergen, wat het ingewikkeld maakt ze hulp te bieden. Het is daarom noodzakelijk dat we bewustwording creëren.
   Marjon van de Ven-Sanders van ROC Rivor, Lisanne van Iterson van Bibliotheek Rivierenland en Silke Walraven van Stichting Lezen en Schrijven nemen je op interactieve wijze mee in hun aanpak. Interessant daarbij is dan hun aanpak vanuit meerdere beleidsterreinen aangevlogen wordt. Daarbij sluit het aan bij de leefwereld van deze kwetsbare doelgroep, die het meest met de overheidscommunicatie te maken heeft.
  8. Responsief werken hype of oplossing
   De samenleving komt steeds meer zelf in actie: ze gaat met duurzaamheid aan de slag, spreekt haar ‘eigen kracht’ aan als het gaat om sociale vraagstukken, organiseert en mobiliseert op allerlei fronten. De complexiteit van die vraagstukken en de veelheid aan partijen die erbij betrokken zijn, maken dat de rol van de overheid verandert. Niet meer altijd in de lead, niet meer alleen aan het stuur. Dat vraagt medewerkers, managers en bestuurders een responsieve aanpak. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Angela Riddering (met Chris Kuypers mede oprichter van het netwerk responsieve ambtenaar) neemt je mee in een interactieve workshop.
  9. Preventie en Samenwerken in de eerste lijnszorg
   Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn zien veel mensen met psychosociale klachten op hun spreekuur. Vaak kan voor deze klachten geen medische oorzaak worden gevonden. Welzijn op Recept is een eenvoudig concept dat nu al een groot succes blijkt. Een doorverwijzing vanuit de eerstelijnszorg naar een welzijnscoach werkt beter dan ‘het traditionele pilletje’. Patiënten die een doorverwijzing hebben gekregen geven aan dat het hun kwaliteit van leven verhoogt en hun gezondheid verbetert. Met alleen verwijzen kom je er niet. Er is een goede samenwerking nodig om het een succes te maken. In deze workshop van Jan Joost Meijs ervaar jezelf de knelpunten in samenwerken, zodat je goed kunt toepassen in jouw gemeente.
/