Tweede and Eerste ronde pages
voor een beter sociaal domein
Mis niet langer het laatste LCGW nieuws

Tweede workshop ronde

Je kunt kiezen uit een van onderstaande deelsessies:

 1. DigiLab: Studenten van ROC Rivor werken aan digitalisering MKB bedrijven
  DigiLab en PraktijkLab. Beide ROC Rivor initiatieven hebben tot doel om jonge mbo studenten al in een vroegtijdig stadium van hun studie in contact te brengen met de arbeidsmarkt. Door ze te laten werken aan echte projecten en opdrachten van regionale ondernemers. In het DigiLab kunnen MKB bedrijven terecht met hun vragen en uitdagingen op het gebied van ICT in hun bedrijfsvoering. Studenten, docenten en professionals werken in het DigiLab samen aan oplossingen en roadmaps.
  De studenten ontwikkelen de (zo belangrijke) soft skills zoals, communiceren, projectmatig werken, initiatief nemen en behouden, werken in een klantrelatie, adviseren en werken in een team. Voor werkgevers interessant om al vroegtijdig talent te ‘scouten’ en voor de regio te behouden.
  Ondernemend Rivierenland (ONR) is de Privaat Publieke Samenwerking waarin ROC Rivor met ruim 70 regionale bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen heeft samen gewerkt aan het ontwikkelen van ondernemend onderwijs en het stimuleren van (persoonlijk) ondernemerschap. Het PraktijkLab en DigiLab zijn uit deze samenwerking ontstaan.
 2. Regionaal InvesteringsFonds (RIF) 
  Het Regionaal InvesteringsFonds (RIF) is opgericht in 2017 met een geplande looptijd van 4 jaar gebaseerd op een jaarlijkse bijdrage vanuit de 8 gemeenten van 3 euro per inwoner. Hierdoor ontstaat er jaarlijks gevulde pot van ongeveer 750.000 euro. Door de afgesloten Regiodeal met de Rijkoverheid en de provincie Gelderland in 2020 is het RIF met 1 jaar verlengd. Het RIF is een middel om een doel te bereiken: projecten aanzwengelen door cofinanciering.
  Puur Betuws is zo’n project. Dit initiatief is mede tot stand gekomen vanuit een bijdrage uit het RIF en Regiodeal. Het initiatief is een voorbeeld van hoe welvaart (profit) en welzijn (people, planet) samen kunnen komen binnen de regionale voedsel afzetketen.
  Lees hier meer over ons verhaal.
 3. Samenwerken in een coöperatie (Puur Betuws)
  Coöperatie Puur Betuws is een bijzonder samenwerkingsproject van Werkzaak Rivierenland, Coöperatie De Fruitmotor en Coöperatie Food Value. Werkzaak geeft met haar deelname aan de coöperatie invulling aan het strategische thema Sociaal ondernemen. Deze coöperatie is een experiment met als doel om in de komende jaren steeds meer sociale banen te creëren. Denk aan mensen die de bestellingen in orde maken en de chauffeurs die producten ophalen bij de Rivierenlandse boeren en makers en bezorgen bij klanten thuis.
 4. Laaggeletterdheid te lijf
  In Nederland is een hele grote groep mensen laaggeletterd. Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen. Ook in Regio Rivierenland is een relatief hele grote groep mensen laaggeletterd. Regio Rivierenland is, samen met de gemeente West Maas en Waal, koploper in de aanpak van dit maatschappelijk probleem. Laaggeletterden weten hun taalachterstand wonderbaarlijk goed te verbergen, wat het ingewikkeld maakt ze hulp te bieden. Het is daarom noodzakelijk dat we bewustwording creëren.
  Marjon van de Ven-Sanders van ROC Rivor, Lisanne van Iterson van Bibliotheek Rivierenland en Silke Walraven van Stichting Lezen en Schrijven nemen je op interactieve wijze mee in hun aanpak. Interessant daarbij is dan hun aanpak vanuit meerdere beleidsterreinen aangevlogen wordt. Daarbij sluit het aan bij de leefwereld van deze kwetsbare doelgroep, die het meest met de overheidscommunicatie te maken heeft.
 5. Samenwerken of co-creatie?
  Jeroen Verburg van de gemeente Dronten heeft met zijn collega's een bijzonder proces doorlopen om te komen tot nieuw beleid voor het sociaal domein. De gemeente heeft met partners en inwoners een interactief proces gelopen. Een mooi voorbeeld van co-creatie en overheidsparticipatie. Er is een maatschappelijke agenda opgesteld met concrete doelen en indicatoren, er is vervolgens een gezamenlijke strategie geformuleerd om deze agenda te realiseren en daarna zijn concrete op de uitvoering gerichte themaplannen door de partners opgesteld. Deze manier van samenwerken heeft tot vele maatschappelijke coalities geleid. Op eenzaamheid is bijvoorbeeld een bijzondere samenwerking van de grond gekomen. Natuurlijk waren er ook knelpunten of wat we noemen uitgestelde successen. Dat de raad enthousiast is over de aanpak blijkt wel uit dit filmpje.Inmiddels heeft er een eerste evaluatie plaats gevonden. Hiervan zullen de lessons learned gedeeld worden en wordt er ingegaan op een praktijkvoorbeeld hoe in de gemeente Dronten de samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente vorm gegeven wordt, aan de hand van de inmiddels uitgebrachte informatiegids Hoe gaat het met de kinderen? https://kankerinjegezin.nl/
 6. Wethouder van Tilburg in de bijstand
  Hoe is het om terug te vallen op bijstandsniveau? Esmah Lahlah, wethouder van de gemeente Tilburg ging deze uitdaging aan  en ruilde voor 1  Maand haar leven in voor een leven op bijstandsniveau. Hoe het haar kijk op werk, leven en samenwerking heeft veranderd? Dat hoor je tijdens deze deelsessie. Uiteraard is er daarna voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan hierover.
 7. Positief jeugdbeleid
  Fedde Boersma van Ruimte voor de Jeugd en Child in the City neemt je mee in positief jeugdbeleid en hoe we duurdere zorg kunnen voorkomen.  Welke partners zijn noodzakelijk in wijken om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien, en hoe werken we aan interdisciplinaire, domein-overstijgende samenwerking?
 8. Cirkel van gedragsbeinvloeding
  In deze workshop geeft Hans van de Hek je een hulp om mensen echt te raken. Samenwerken heeft iedereen nodig, maar gaat niet altijd vanzelf. Het doorlopen van de cirkel in de workshop maakt je bewust van de interventies die je kan plegen om zelf anders tegen het gedrag van anderen aan te kijken en daarmee ook de samenwerking te verbeteren. Veranderen gaat dan ineens niet over moeten, maar de manier waarop jij en je gesprekspartners met veranderingen om zouden kunnen gaan. De voorbeelden bij elke stap in de cirkel komen rechtstreeks uit de praktijk bij gemeenten.  Eerdere ervaringen gaven aan dat die met een vleugje humor zeker binnenkomen.
 9. Hoe zet je bewoners met een GGZ achtergrond weer in hun kracht?
  Het aantal bewoners met een GGZ achtergrond in de wijk, neemt toe. De crisisopvang neemt toe. De kosten in de zorg nemen toe. Hoe kunnen we dit doorbreken?. In Nijmegen is een prachtig project gestart dat individuele hulp omzet in collectieve arrangementen. Daar zijn deze bewoners en de wijk veel meer bij gebaad. En het bespaard kosten. Ze werken aan preventie en herstel. Hoe? Laat je verrassen door:
  Norbert Wijnhofen, sociaal werker van het jaar (Sterker sociaal werk) en Rizkalla Tuncay, GGZ Agoog (Apollis Zorg). Wil jij weten hoe je structurele verandering bereikt zodat mensen veerkracht ontwikkelen en de wijk leefbaarder wordt. Dan mag je deze workshop niet missen.
 10. Technologie voor inclusie
  Werkgevers ervaren krapte in hun personeelsbestand. Tegelijk is er onbenut talent. Technologie biedt mogelijkheden om het onbenutte talent te benutten. Werkzaak onderzoekt hoe. Werkzaak combineert haar expertise over het onbenutte talent (werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt) met de kennis van innovatieve ontwikkelaars en wetenschappers. We benutten deze positieve kansen van technologie. Deze persoonsgebonden technologieën zoals Vr bril, vertaal-apparaat en stressmonitor zijn als technologische vernieuwing al bewezen. Wij richten ons nu op het gebruik op de werkvloer. We gaan ontdekken hoe je ze geaccepteerd krijgt door de gebruikers, de werkzoekenden en de werkgevers. Daarnaast onderzoeken we met werkgevers samen hoe we productie-gebonden technologie in bedrijven kunnen inzetten.
  We werken van klein naar groot. Technologische oplossingen die goed blijken te werken voor de inclusieve arbeidsmarkt implementeren we. We delen geleerde lessen met werkgevers en andere belanghebbenden in Rivierenland.
/