Netwerk responsieve ambtenaar die ‘doen wat nodig is’

40955907194_1d76d88ca7_c

Anders kijken: Doen wat nodig is’
De responsieve overheid in tijden van corona

‘Doen wat nodig is’ en écht van betekenis zijn voor burgers. Het zijn gedeelde idealen binnen de overheid  En in tijden van corona blijkt ineens wel te kunnen wat in de dagelijkse praktijk onbereikbaar leek. Niet zo vreemd, er is voor responsief werken immers een enorme systeemverandering voor nodig – en dat dwingt de corona crisis af. Professionals, beleid, leidinggevenden en bestuur moeten zich weer opnieuw tot elkaar verhouden. Wat hebben ze van elkaar nodig om die responsieve overheid te blijven, ook na de crisis? Sluit je aan bij het netwerk ‘Responsieve Ambtenaar’, waar ambtenaren uit alle overheidslagen welkom zijn om mee te denken. We organiseren maandelijks een (voorlopig) online bijeenkomst. Ook de vorm van deze dag is responsief.

Voor wie?
Iedereen die werkzaam is bij de overheid en burgers betekenisvol wil helpen door te doen wat nodig is, kan actief worden in het netwerk ‘Responsieve ambtenaar’. Ga tijdens deze online bijeenkomst met ervaringsdeskundigen in gesprek om van elkaar te leren. En denk mee over wat een landelijk netwerk hierin zou kunnen betekenen.

Wie zijn responsieve ambtenaren?

  • Op uitvoeringsniveau gaat het om kunnen inschatten wat werkelijk van betekenis is voor een burger. Bijvoorbeeld het regelen van een brommer voor iemand met een bijstandsuitkering die in de kas gaat werken waar geen bus langskomt. Of de wijkmanager die regelt dat een buurtinitiatief ondanks gedoe met een vergunning toch van start kan gaan.
  • Op beleidsniveau gaat het om mensen die de uitvoering ondersteunen met beleid waarin ruimte is voor maatwerk en de weg vinden in het doolhof aan regelingen. Het gaat om mensen die in de weer gaan om te kijken wat er wel en niet werkt bij complexe vraagstukken. Die een gebied aftasten, doorvoelen, doorleven en doorademen voordat er een letter op papier komt. Die gewend zijn in gesprek te gaan met boeren en bedrijven die alle vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt, maar waar je toch samen mee op pad moet.
  • Op leidinggevend niveau gaat het om de uitvoering rugdekking en ruimte geven om ‘te doen wat mogelijk is’, een omgeving faciliteren waar medewerkers kunnen experimenteren en leren van elkaar.
  • Op bestuurlijk niveau gaat het om een Raad, Staten of Kamer kunnen meenemen in een proces van ‘niet weten’: niet weten wat er uit een experiment gaat komen, niet weten wat een aanpak precies gaat opleveren. Maar die democratische vertegenwoordiging wel enthousiast krijgen om het te proberen. En ze meeneemt in het vallen en opstaan dat bij deze processen hoort.
    Bestuurders, leidinggevenden, professionals en beleidsmedewerkers hebben elk hun eigen invloed op het realiseren van een nieuwe overheid. Een ‘responsieve’ overheid, die werkt vanuit de bedoeling. Daarvoor is samenwerking en elkaar ruimte geven een van de belangrijkste randvoorwaarden. In dit netwerk verkennen we hoe dat beter kan en welke andere randvoorwaarden nodig zijn om burgers beter van dienst te zijn, zoals andere regels of andere bedrijfsvoering. Meld jij je met je collega’s aan?

Programma
Wordt volgende week op deze pagina bekend gemaakt en via de nieuwsbrieven van de organiserende organisaties.e bijeenkomst.

Om echt responsief te werken heb je alle delen van de organisatie nodig: uitvoering, beleid, management en bestuur. Aanmelden wordt daarom ten zeerste aanbevolen met een vertegenwoordiging van alle vier de delen.

Door wie?
Dit netwerk is een initiatief van Angela Riddering (PRCS, initiatiefnemer en trekker), LCGW, Movisie, Divosa en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is steun vanuit de VNG, BvK en AenO Fonds.

Praktisch
De sessie vindt plaats in een online gesloten omgeving waar je alleen met een persoonlijke login terecht kunt.

9 juli 2020, 10.00- 11.30   Maar je kunt op 9 en 10 juli op elk moment inloggen.

Kosten en Aanmelden:

Gratis.

Aanmelden: Klik hier