Onderzoek gemeentelijk welzijn en groen

wot

Beste collega,

 

Wil je mee werken aan een onderzoek naar de relatie van gemeentelijk groen en welzijn? Een onderzoek van Wageningen Universiteit & Research en een aantal partners. We zoeken nog een paar gemeenten.

 

Wat klimaatgroen wel en niet kan doen: welzijn in tijden van verdichting
Momenteel is er sprake van een toenemende aandacht voor groene oplossingen voor klimaatgerelateerde problemen zoals hittestress, droogte en overstromingen. Maar groen draagt  ook op andere wijzen bij aan de leefbaarheid van de stad. Daarbij gaat het om zaken zoals het stimuleren van lichamelijke activiteit, het faciliteren van de sociale samenhang in de buurt, en het bieden  van een omgeving waar men zich kan ontspannen, tot rust kan komen en ‘de batterij weer kan opladen’. Dergelijke ‘zachtere’ functies zijn lastiger in beeld te brengen, maar daarom niet minder belangrijk. Zo kwam de laatste functie, het zich kunnen ontspannen, duidelijk naar voren tijdens onze intelligente lockdown vanwege de COVID-19 crisis. Een vraag is of groen voor het klimaatbestendig maken van de stad, oftewel klimaatgroen, deze andere functies ook kan vervullen, of dat daar ander groen voor nodig is. In het laatste geval bestaat er het risico dat, zeker in een zich verdichtende stad, het inzetten op klimaatgroen ten koste gaat van dat andere groen, met alle negatieve gevolgen voor het welzijn van stadsbewoners van dien.

Onderzoek gemeentelijk welzijn en groen

Wageningen University & Research wil onderzoeken welk type gemeentelijk groen belangrijk is voor het welzijn en de gezondheid van de stadsbewoner. Vervolgens is de vraag in welke mate het gangbare klimaatgroen alle belangrijke functies kan vervullen, dan wel dat daarvoor ander, aanvullend groen wenselijk. De focus ligt binnen het project op de rol van het gemeentelijke groen, maar met inachtneming van het overige aanwezige groen, zoals dat in privétuinen.

Partner gemeente gezocht

Voor dit project, waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend bij de Topsector Landbouw, Water, Voedsel, worden nog partners gezocht. Daarbij gaat het om zowel gemeenten als om bedrijven uit de groensector. Deze partners geven samen met de al deelnemende kennisinstellingen en koepelorganisaties vorm aan het project en dragen bij aan de financiering (in kind en in cash).

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met:

 

Sjerp de Vries

(Senior onderzoeker Wageningen Environmental Research)

sjerp.devries@wur.nl

0317 – 481 832