Oprichting landelijk netwerk ambtenaren die ‘doen wat nodig is’ en responsief werken – 27 mei online

40955907194_1d76d88ca7_c

Anders kijken: Doen wat nodig is’
De responsieve overheid in tijden van corona

‘Doen wat nodig is’ en écht van betekenis zijn voor burgers. Het zijn gedeelde idealen binnen de overheid  En in tijden van corona blijkt ineens wel te kunnen wat in de dagelijkse praktijk onbereikbaar leek. Niet zo vreemd, er is voor responsief werken immers een enorme systeemverandering voor nodig – en dat dwingt de corona crisis af. Professionals, beleid, leidinggevenden en bestuur moeten zich weer opnieuw tot elkaar verhouden. Wat hebben ze van elkaar nodig om die responsieve overheid te blijven, ook na de crisis? Op 27 mei gaan we daarover in gesprek. Dan start het nieuwe landelijke netwerk ‘Anders kijken: Doen wat nodig is’, waar ambtenaren uit alle overheidslagen welkom zijn om mee te denken. Ook de vorm van deze dag is responsief: omdat we nu leren omgaan met allerlei digitale mogelijkheden, is deze dag een online bijeenkomst.

Voor wie?
Iedereen die werkzaam is bij de overheid en burgers betekenisvol wil helpen door te doen wat nodig is, kan actief worden in het landelijke netwerk ‘Doen wat nodig is’. Ga tijdens deze online bijeenkomst met ervaringsdeskundigen in gesprek om van elkaar te leren. En denk mee over wat een landelijk netwerk hierin zou kunnen betekenen.

Wie zijn responsieve ambtenaren?

  • Op uitvoeringsniveau gaat het om kunnen inschatten wat werkelijk van betekenis is voor een burger. Bijvoorbeeld het regelen van een brommer voor iemand met een bijstandsuitkering die in de kas gaat werken waar geen bus langskomt. Of de wijkmanager die regelt dat een buurtinitiatief ondanks gedoe met een vergunning toch van start kan gaan.
  • Op beleidsniveau gaat het om mensen die de uitvoering ondersteunen met beleid waarin ruimte is voor maatwerk en de weg vinden in het doolhof aan regelingen. Het gaat om mensen die in de weer gaan om te kijken wat er wel en niet werkt bij complexe vraagstukken. Die een gebied aftasten, doorvoelen, doorleven en doorademen voordat er een letter op papier komt. Die gewend zijn in gesprek te gaan met boeren en bedrijven die alle vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt, maar waar je toch samen mee op pad moet.
  • Op leidinggevend niveau gaat het om de uitvoering rugdekking en ruimte geven om ‘te doen wat mogelijk is’, een omgeving faciliteren waar medewerkers kunnen experimenteren en leren van elkaar.
  • Op bestuurlijk niveau gaat het om een Raad, Staten of Kamer kunnen meenemen in een proces van ‘niet weten’: niet weten wat er uit een experiment gaat komen, niet weten wat een aanpak precies gaat opleveren. Maar die democratische vertegenwoordiging wel enthousiast krijgen om het te proberen. En ze meeneemt in het vallen en opstaan dat bij deze processen hoort.
    Bestuurders, leidinggevenden, professionals en beleidsmedewerkers hebben elk hun eigen invloed op het realiseren van een nieuwe overheid. Een ‘responsieve’ overheid, die werkt vanuit de bedoeling. Daarvoor is samenwerking en elkaar ruimte geven een van de belangrijkste randvoorwaarden. In dit netwerk verkennen we hoe dat beter kan en welke andere randvoorwaarden nodig zijn om burgers beter van dienst te zijn, zoals andere regels of andere bedrijfsvoering. Meld jij je met je collega’s aan?

Programma
Het programma vindt afwisselend plaats op een interactieve platform en via videoconferenties. Hierdoor kan je gedurende de dag zelf bepalen wanneer en hoe je meedoet. Er ontstaan net als bij live bijeenkomsten toevallige ontmoetingen en nieuwe verbindingen.

9.30 Live gesprek
Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa gaat in gesprek met Janny Bakker, die promoveerde op het onderwerp ‘de responsieve professional’.

Hele dag: vier praktijkvoorbeelden
Hoe werk je responsief in de praktijk? Vier voorbeelden van organisaties die al een langere ervaring hebben met responsief werken. We hebben 2 casussen uit een gemeente, 1 casus van een provincie en 1 casus van het Rijk. De casus wordt kort beschreven op het platform.
De betrokkenen delen wat ze meemaken in de uitvoering, waar management op stuurt, de rol van beleid in responsief werken en hoe dit politiek-bestuurlijk uitpakt. Overdag zijn vertegenwoordigers van de praktijkvoorbeelden regelmatig online beschikbaar om via het platform vragen te beantwoorden en te reageren op opmerkingen.
Deze ondersteuning sluit om 18.00 uur.

13.00u / 14.00u/ 15.00u: Eigen casus:
Breng zelf een casus in en krijg een uur begeleiding in het vinden van een oplossing “op z’n responsiefs”. Kies zelf het tijdstip dat je schikt. Er is maar één voorwaarde, namelijk dat je met een groep van je organisatie meedoet waarin uitvoering, management, beleid en directie/bestuur zijn vertegenwoordigd. Wil je je casus op het platform delen met andere deelnemers en van die kant input ophalen? Ook dat kan.  

Hele dag: Netwerk vormen:
Wat leren we uit de verschillende casussen? Is het zinvol als netwerk vaker bij elkaar te komen? Wat kunnen en willen we samen bereiken?

Alle onderdelen blijven 27 en 28 mei online beschikbaar. De ondersteuning stopt 27 mei om 18.00 uur. Later binnengekomen berichten worden verwerkt tot 24.00 uur 28 mei. Deelname aan het programma kan de hele dag door. Reken erop dat je minimaal een uur en maximaal vier uur eraan besteedt. Ook op 28 mei is er nog ruimte om te reageren.

Alle deelnemers ontvangen een samenvatting van de gesprekken in de sessies en een uitnodiging voor een volgende bijeenkomst.

Om echt responsief te werken heb je alle delen van de organisatie nodig: uitvoering, beleid, management en bestuur. Aanmelden wordt daarom ten zeerste aanbevolen met een vertegenwoordiging van alle vier de delen.

Door wie?
Dit netwerk is een initiatief van Angela Riddering (PRCS, initiatiefnemer en trekker), LCGW, Movisie, Divosa en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is steun vanuit de VNG, BvK en AenO Fonds.

Praktisch
De sessie vindt plaats in een online gesloten omgeving waar je alleen met een persoonlijke login terecht kunt.

27 mei 2020, 10.30   Maar je kunt vanaf dat tijdstip in die week ook later inloggen

Kosten en Aanmelden:

Gratis: Maximaal 50 personen. Deelnemers die met uitovering, beleid, management en bestuur aanmelden krijgen voorrang.

Aanmelden: Zie het formulier hieronder.

Kan je er niet bij zijn, maar heb je wel belangstelling? Laat je gegevens achter https://www.lcgw.nl/aanmelding-lcgw-nieuwsbrief/  Je hoort wanneer er weer iets wordt georganiseerd.

 

Aanmelden

 

Wil je dit bericht doorsturen naar een collega? Hierbij de link naar het PDF:
6 mei-Netwerk Doen wat nodig is 6 mei_def2 – Copy