Programma bijeenkomst ‘Hoe sociaal is de ruimte’

robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash

De sociale omgevingsvisie

Vrijdag 8 november van 11-15 uur

Wie voor een gemeente werkt heeft voortdurend te maken met nieuwe trends en veranderende inzichten. Maar een gemeente dient ook stabiliteit en rechtszekerheid te bieden.

De komende omgevingswet vraagt van gemeenten een visie en een verordening; een stabiel kader. Tegelijkertijd bestaat er een verlangen om niet alles dicht te timmeren. De flexibiliteit van regelvrije zones en ritselmanagers spreekt velen aan. Hoe breng je de behoefte aan stabiliteit en het verlangen naar flexibiliteit bij elkaar in het opstellen van een omgevingsvisie? Is flexibiliteit vast te leggen in regels en voorkom je daarmee dat je elke collegeperiode een nieuwe visie moet opstellen?

Cruciaal is de vraag hoe je een sociale omgevingsvisie ontwikkelt die aansluit bij de leefwereld van inwoners. Moeten we dan niet eerst erkennen dat sociaal voor iedereen verschillend is? De een gaat sporten een ander doet iets creatiefs, maar er zijn ook inwoners die genoeg hebben aan hun bankje in de voortuin. Hoe spreek je mensen die zo verschillend zijn aan, om een werkelijk sociale omgeving te ontwikkelen?

Natuurlijk schetsen we deze middag een theoretisch kader. Bespreken we hoe je een beeld krijgt welke insteek het beste past in jouw gemeente en welk proces je dan kunt ingaan. Dat combineren we met praktische voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk. Want we weten al-lemaal dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan de theorie.

Programma

10.30-11.00 lunch incl. inloop en registratie

11.00 Keynote: Bruno Doedens, landschapsarchitect
Bruno verliet zijn architectenbureau om te kunnen werken aan zijn passie, tijdelijke landschappen. Hij heeft 15 jaar ervaring op Oerol met tijdelijke landschappen. Projecten gericht om mensen, hoe ze met elkaar omgaan, interacteren. Maar ook projecten die een sterke (tijdelijke) invloed op de omgeving hebben. Laat je verassen door zijn kijk op een sociale omgevingswet.

11.30 Keuze uit een van de 4 werkateliers:

1. Sociaal domein en ruimte
Mathijs van der Poel, huisarts in Rotterdam West en oprichter van Stichting Loop Recept over “Wandelen met patiënten door de wijk”. Vanuit de rijksoverheid loper er programma’s gezonde leefstijl en meer beweging. Looptraining vormt daarbij een essentieel onderdeel. Als deze programma’s succesvol worden, zullen we de omgeving anders moeten gaan inrichten. Wat is er nodig en hoe kun je dat in jouw gemeente organiseren. Laat je verrassen over de enorme effecten en kansen voor de toekomst.

2 Deep Democracy
Elke gemeente kent ze wel, de notoire klagers, de beroepsbezwaarmakers. Sommige gemeenten hebben 1 of 2 fte’s voor de afhandeling van bezwaarschriften van een handjevol inwoners. Deep Democracy is een methodiek die ook deze mensen kan betrekken bij de gemeentelijke opgave. In de methodiek krijg je allereerst begrip voor deze groep. Je ziet ze niet meer als lastige inwoners. Maar herkent dat in ieder van ons een terrorist schuilt, ja het klinkt heftig. Maar als je dit kunt zien na de workshop, kun je met de methodiek aan de slag en de kans is groot dat je de beroepsquerulant bij de gemeente weet te betrekken.

3. De samenleving in beweging voor de kerk
Hoe een dorp een dorpshuis met sporthal en óók nog de pastorie en kerk koopt.
Je woont in een dorp met 1.900 inwoners en een rijk verenigingsleven. Op een dag besluit de gemeente om het dorpshuis en de sporthal tegen het symbolische bedrag van één euro aan het dorp te verkopen. En dan staat ook de kerk, waar veel verenigingen oefenen, met bijbehorende pastorie voor enkele tonnen te koop. Wat is wijsheid? In Loil besloten de verenigingen om in actie te komen en kopen ze de gebouwen zelf. Geen simpele opgaaf, met het hele dorp tot een keuze komen waar miljoenen mee gemoeid zijn.

4. Stap in de wereld van 3D-planvorming!
Open en creatieve planvorming die past bij de tijdsgeest en de kern van de omgevingswet. Daar weet gebiedsontwikkelaar Wout Janssen alles van af. In de ruimtelijke planvorming wordt volop geëxperimenteerd met aantrekkelijke en overzichtelijke 3D-omgevingen, big data en andere technologische tools. Bijvoorbeeld bij het onderzoeken van de doelen van belanghebbenden, de verschillende wegen om deze te bereiken, en het meten van de effecten op de fysieke leefomgeving. Slim gebruik van nieuwe technologie verandert de praktijk van planvorming in hoog tempo en kan deze sneller, transparanter en leuker maken. Wout Janssen haakt u hier op aan.

12.30-13.15 lunch

13.15-14.15 Tweede ronde werkateliers

14.15 Keynote Hermien de Bruijn, oud-bestuurder LCGW en interim-manager bij de lagere overheden.
Hermien heeft in 2015 de leergang Erfgoedfilosofie gevolgd aan de Erfgoed Academie (samenwerkingsverband tussen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds, beide gevestigd in Amersfoort).
De tijdens de leergang verworven inzichten heeft Hermien in een essay toegepast op de opgaven in het sociaal domein. Interdisciplinair kijken naar de sociale kansen van cultureel erfgoed voor een meer inclusieve samenleving. Specifiek heeft Hermien erfgoed in relatie gebracht met asiel en integratie: wat kan erfgoed betekenen voor vluchtelingen en nieuwkomers? Hoe herdefinieer je cultureel erfgoed samen met elkaar en hoe ontstaat dynamisch erfgoed? Een verrassende kijk op een vernieuwde inpassing in de sociale omgeving van cultureel erfgoed.

14.45 afsluitende dichter/ muzikant
Stoppen op het hoogtepunt…

15.00 afsluitende borrel
Dagvoorzitter Paul Hendriks

 

 

Mogelijke locatie:

debasisnijmegen.nl of Honig in complex Nijmegen

Aanmelden?

Dat kan door op de onderstaande knop te klikken.

Aanmelden voor de Programmabijeenkomst