Uitnodiging voor de alv

Beste collega’s en leden van het LCGW,

 

We nodigen jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (alv). Laat je stem horen. Samen bepalen we het beleid en activiteiten voor de komende periode. Daarnaast ligt er een voorstel voor de bestuurssamenstelling in de komende periode. Hieronder de concept agenda:

 

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Bestuursamenstelling
  4. Kascontrolecommissie
  5. Jaarrekening 2021
  6. Begroting 2022
  7. Rondvraag

 

Jullie zullen begrijpen dat we het dit keer online doen. De volgende alv zal 18 mei zijn. Wil je er 10 februari of 18 mei bij zijn. Stuur een email naar chriskuypers@lcgw.nl

 

Het LCGW bestuur