Uitnodiging voor de alv

Beste collega’s en leden van het LCGW,

 

We nodigen jullie van harte uit voor de online Algemene Leden Vergadering (alv) op 25 november van 15.00 tot 16.00 uur. Laat je stem horen. Samen bepalen we het beleid en activiteiten voor de komende periode. Daarnaast ligt er een voorstel voor de bestuurssamenstelling in de komende periode. Hieronder de concept agenda:

 

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Bestuurssamenstelling
  4. Inhoudelijk jaarverslag 2022
  5. Ledenbijdrage 2023
  6. Begroting 2023
  7. Rondvraag

 

Wil je er bij zijn. Stuur een email naar chriskuypers@lcgw.nl

 

Het LCGW bestuur