LCGW

Mis niet langer het laatste LCGW nieuws

E-mail: *

:

  • nieuwsbrief algemeen
  • nieuwsbrief noord
  • nieuwsbrief oost
  • nieuwsbrief west
  • nieuwsbrief zuid
  • lcgwcongressProgramma Pluk het Geluk in Tiel


Donderdag 28 maart 2019


9.00 uur  Ontvangst
Met muzikale omlijsting van saxofonist Nader Issa (uit dé begeleidingsband van Claudia de Breij)

9.30 uur  Welkom
Dagvoorzitter Frénk van der Linden in gesprek met burgemeester van Tiel Hans Beenakker en Frans Duijts taalambassadeur en volkszanger uit Tiel

9.45 uur    Frans Duijts zingt over laaggeletterdheid

9.50 uur    Toelichting programma

10.00 uur   Feiten en cijfers
“Hoe gaat het met ons? Hoe breed is onze welvaart? Wat maakt ons geluk?” 

10.40 uur  “Klein geluk”
Door Alexandra van Steen, directeur Streekmuseum Tiel

10.45 -11.20 uur Parallel-lezingen over de thema’s

“We moeten vertrouwen durven geven en terug naar de menselijke maat”
Ferenc van Damme - Communicatiestrateeg en ervaren in samenwerking overheid en inwoners 

“Taal is cruciaal”
Maurice de Greef - Hoogleraar Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden, universiteiten Maastricht en Brussel 

“Ongelijke verdeling van welvaart kent een prijs” 
Marcel Canoy - Lector aan de Erasmus School of Accounting and Assurance, deskundig op gebied van basisinkomen en columnist voor socialevraagstukken.nl

“Gezondheid en zorg pijlers van kwaliteit van leven” 
Werner Brouwer - Hoogleraar gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

11.20 uur Start workshops
Er is veel kennis en ervaring omtrent geluk in Tiel. Maar ook workshops van collega gemeenten komen aanbod. De verhouding is 50-50. Met korte pitches promoten de workshopleiders hun workshop. Zo kun jij de workshop kiezen die het beste bij je past. 

13.15 uur Gezamenlijke lunch + informatiemarkt

14.15 uur Tweede ronde workshops 
Een herhaling van diverse workshops uit de 1e ronde. Maar er zijn ook enkele nieuwe workshops. Ook dit keer houden de workshopleiders een korte pitch zodat jij de beste keuze kunt maken.

16.15 uur “Wij zijn elkaars medicijn tegen eenzaamheid, ben er kwistig mee” door Karin Bruers, cabaretière, schrijver en sociaal ondernemer 
In deze afsluitend keynote het verhaal achter de social sofa. Wie kent niet de prachtige bankjes die overal in Nederland verschijnen. Het inspirerend verhaal over sociaal ondernemen.

16.50 uur Gemeente Tiel draagt het stokje over voor het volgende congres over geluk

17.00 uur Borrel 

Keuze Workshops


's Ochtends


THEMA VERBONDENHEID

1. Wat levert ‘loslaten’ en ruimte geven op?
Door: Elly van Schaik, gemeente Tiel en mensen van clubhuis Tiel
Bezoek aan het buurthuis van Stichting Clubhuis Tiel, Peppellaan, Tiel
Begin 2017 besloot het College van Tiel het buurthuis aan de Peppellaan te sluiten. Er was overlast en zeer veel achterstallig onderhoud. Het buurthuis staat in een wijk waar inwoners wonen met een zeer lage SES. Een groep inwoners uit die buurt meldde zich om het beheer van het buurthuis op te pakken. Met enige aarzeling ging de gemeente akkoord. De bewoners bleken veel draagvlak te hebben in de buurt en veel handen werden uit de mouwen gestoken. Op 27 mei 2018 heropenden de inwoners het buurthuis.
Sindsdien is het buurthuis elke dag open met veel activiteiten en druk bezocht door mensen, die daarvoor niet in beeld waren bij de gemeente en die nauwelijks gebruik maakten van andere voorzieningen.
In deze workshop hoor je van de mensen zelf hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen en volhouden. 

2. Geluksplekken en de kracht van verhalen in Roerdalen
Door: Laurens Bijl, gemeente Roerdalen
Sinds 2015 heeft Roerdalen geluksplekken, aangewezen door inwoners. Bijzondere plekken met een bijzonder verhaal. De plek nodigt je uit om op een andere manier stil te staan bij je eigen woon-en leefomgeving. Een geluksplek biedt de kans te werken aan je eigen geluk, of dat van een ander. Want mensen zijn niet alleen met elkaar verbonden, maar ook met hun fysieke omgeving. Verbondenheid met elkaar en je buurt draagt bij aan geluk. In de workshop leer je over het proces om geluksplekken te vinden. We laten zien hoe we in Roerdalen de kracht van verhalen inzetten. Ontdek wat je er in jouw gemeente/organisatie mee kunt. 

THEMA TAAL

3. Kans gepakt, kans gekregen
Door: Margreet Griepink, gemeente Tiel en …………………………….
PROGRAMMA VOLGT

4. Bepaalt de plaats van de wieg je toekomst en jouw geluk?
Door: Sevda Mehmik en Marianne Zuurendonk, St Petje Af Tiel, weekendschool
Misschien wil ik wel dokter worden?
Dromen over later, omdat iemand uit je omgeving je inspireert, jou laat dromen. Want dromen zijn belangrijk, toekomstdromen zorgen dat je iets wilt bereiken, om gewaardeerd te worden en je gelukkig te voelen.
Kinderen krijgen vaak de vraag “Wat wil je worden als je later groot bent” Na de fase van juf, brandweerman of politieagent, gaan kinderen zich echt oriënteren. Dat begint bij voorbeelden in hun eigen omgeving. Kun jij zo’n voorbeeld zijn, in hun eigen omgeving? Hoe inspireer je kinderen om het beste uit zichzelf te halen? 

THEMA GELD

5. Meer geluk met een andere bijstand? experimenten in Nijmegen en Wageningen
Door: János Betkó, gemeente Nijmegen en promovendus, Hans Zuidema, gemeente Wageningen
Wat kan een andere manier van bijstand verlenen opleveren aan geluk en kwaliteit van leven? Gemeente Nijmegen en Wageningen experimenteren met een manier die meer is gericht op vertrouwen, mogelijkheden i.p.v. bezwaren en eigen initiatief van de bijstandsgerechtigde. Wat doet dit voor de beleving van de mensen. Ervaren zij meer geluk, voelen ze zich gezonder. En vinden ze werk (deeltijd- of vrijwilliger)? Het experiment in Nijmegen en Wageningen wordt ook wetenschappelijk gevolgd. In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat kan je als gemeente zelf doen om de bijstand meer in te richten op vertrouwen in en autonomie voor de bijstandsgerechtigde?
- Hoe zet je een experiment op?
- Hoe kun je constructief samenwerken met universiteit of hogeschool voor het onderzoek?
- Hoe meten we geluk? 

6. Speaking Minds
Door: Karin van Nuland, ……………………..
PROGRAMMA VOLGT

7. Gelukkig winkelen in Ede
Door: Lout van der Hoeven, gemeente Ede en Daan Overeem, MKDO www.mkdo.nl
PROGRAMMA VOLGT

THEMA GEZONDHEID

8. Sunny Selwerd: Groen, Gezond en Gezellig in Groningen
Door: Henk Kieft, KAW, bureau voor stedelijke vernieuwing www.kaw.nl
Selwerd, een wijk aan de noordzijde van de stad, is inmiddels fysiek sleet. Er zijn veel achterstanden. Enkele jaren terug is het wijkbedrijf gestart: een oude school is veranderd in een plek voor en door bewoners, waar ze werk, ideeën of dromen kunnen uitvoeren. Een plek voor ontmoeting, samen eten, drinken en doen.
Groningen, dé Healthy Aging stad van ons land, stuurt op gezondheid en welzijn van inwoners. Al het andere is daaraan ondergeschikt. Positieve gezondheid gebaseerd op veerkracht en eigen regie (Machteld Huber).
Wat betekent dit voor wijkvernieuwing, wat betekent dit in Selwerd? 

9. De één z’n geluk is de ander z’n ongeluk, verward gedrag en kwaliteit van leven
Door: Renate Valerianus, gemeente Tiel en ……………….., ervaringsdeskundige
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners én de omgeving gelukkig blijven? Alle gemeenten hebben de opdracht om een goed werkende en sluitende aanpak te maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (een risico op) verward gedrag’’. Ook moeten gemeenten Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang ‘ambulantiseren’ In deze workshop nemen we je mee in een ‘Sluitende aanpak’ van ‘vroegsignalering’ tot aan de ‘nazorg’ waarbij niet alleen de inwoner/burger met een psychische kwetsbaarheid centraal staat, maar ook de omgeving (buurt, familie). Welke dilemma’s komen we tegen? 

10 Het ei van Nieuwegein?
Door: Sabrina Eijk , gemeente Nieuwegein
Buurtgerichte aanpak positieve gezondheid Een kijkje in de keuken van Nieuwegein. Een nieuwe buurtgerichte aanpak geeft inhoud aan de transformatie in het sociaal domein. Wat levert dat op? Worden buurtbewoners gezonder, voelen zij zich beter? Hoe pak je dat aan en houd je tegelijk de kosten beheersbaar. Als het dan ook nog lukt om de ongelijkheid in de buurt tegen te gaan, heb je een succes in handen. Welke handvatten om zelf aan de slag te gaan levert het ei van Nieuwegein op? 


’S MIDDAGS


THEMA VERBONDENHEID

1. Muziek maakt gelukkig
Door: Alwin de Vries en ………….., Zinder Educatie - Tiel
Door het luisteren naar muziek (of beter nog, het zelf maken van muziek) ontwikkelt het brein van kinderen zich beter. Bij ouderen blijft het brein beter in conditie. Bij dementie kan muziek vergeten herinneringen of het gevoel hiervan naar boven halen. Kortom “Muziek geeft een beter leven” zegt ook neuropsycholoog Erik Scherder
Samen muziek maken geeft verbondenheid, overbrugt sociale verschillen en laat zien hoe je samen kunt werken naar een mooi eindresultaat.
In de workshop ga je aan den lijve ervaren wat muziek met je doet als persoon en als groep. 

2. Coöperatieve Wijkraad: experimenteren met zeggenschap en loting in Groningen
Door: Frank Brander, gemeente Groningen en Tjarda Wietsma en Thea Bakhuijs, coöperatieve wijkraad Oosterparkbuurt
Stel dat we teruggaan naar de roots van de democratie: er wordt niet vóór de burger, maar dóór de burger besloten. Stel dat we een raad samenstellen uit burgers die de beslissingen nemen. Stel dat we dat op basis van loting doen, zodat iedereen een eerlijke kans heeft? Wat zou er dan gebeuren? In de Groningse Oosterparkwijk gebeurt dat! Het is de eerste wijk in Nederland die een Coöperatieve Wijkraad heeft. Beslissen zoals de wijk zou beslissen, dat is wat de Coöperatieve Wijkraad doet. Want als het gaat over de wijk, weet de wijk het beste wat er speelt en wat er nodig is.
In deze workshop ervaar je
- dat loten weliswaar nieuw is, maar niet eng,
- dat zeggenschap geven, betekent dat je vertrouwen hebt in mensen,
- hoe het is om het gesprek terug te brengen in de wijk, in plaats van als professional/gemeente de klaagbaak 

THEMA TAAL

3. Bepaalt de plaats van de wieg je toekomst en jouw geluk?
Door: Sevda Mehmik en Marianne Zuurendonk, St Petje Af Tiel, weekendschool
Misschien wil ik wel dokter worden?
Dromen over later, omdat iemand uit je omgeving je inspireert, jou laat dromen. Want dromen zijn belangrijk, toekomstdromen zorgen dat je iets wilt bereiken, om gewaardeerd te worden en je gelukkig te voelen.
Kinderen krijgen vaak de vraag “Wat wil je worden als je later groot bent” Na de fase van juf, brandweerman of politieagent, gaan kinderen zich echt oriënteren. Dat begint bij voorbeelden in hun eigen omgeving. Kun jij zo’n voorbeeld zijn, in hun eigen omgeving? Hoe inspireer je kinderen om het beste uit zichzelf te halen? 

4. Doorgaande VVE-lijn
Door: Meike
PROGRAMMA VOLGT

5. Open mind
Door: Nour Ajam Syrische Tielenaar en Abdelmalik Boudehan, Mozaïek Welzijnsdiensten
PROGRAMMA VOLGT

THEMA GELD

6. Op zoek naar geluk bij Secunda
Door: Marco Houtschild en Bart Bennis, Secunda kringloopwinkel Rik Bijl en Christien Buitenhuis, Werkzaak Rivierenland
TEKST VOLGT 

7. “Shrek deed ‘t ‘m”: Wat één foto los kan maken…
Door: Juanita van der Hoek en Monique Sepers, gemeente Uden
Hoe kan Shrek gelukkig leven in het land van Fiona?
Als je de directe leefomgeving van je (kwetsbare) inwoners opnieuw zou mogen en willen vormgeven, welke puzzelstukjes zijn er dan en hoe krijg je ze aan elkaar gepast? Aan de hand van een bestaande locatie in Uden gaan we de puzzelstukjes opnieuw leggen: welk doel willen we bereiken en hoe leggen we de puzzel op zo’n manier dat dat lukt? Komen we in de workshop uit op hetzelfde plaatje uit als Uden heeft gemaakt? Uden werkt met een stappenplan van datasturing in sociaal domein en aan de hand van het “netwerk van voorzieningen”. Leidende principes zijn
- de mens centraal, niet ons systeem en
- wat is er nodig, niet wat hebben we te bieden. 

8. Geluk, kost dat geld voor een gemeente
Door: Nancy Peters en Nico Swellengrebel, gemeente Schagen
Bijdragen aan het geluk van inwoners, dat is waar de gemeente Schagen sinds 2015 voor staat. Maar hoe doe je dat nou? En kost dat eigenlijk veel geld of levert het wat op? Wat vraagt dat van je, als lokale overheid? En wat levert het onze inwoners uiteindelijk op? Wij nemen jullie graag mee in wat we de laatste jaren geleerd hebben over lokaal sturen op geluk. De begroting is daarbij het startpunt van verhalen en ervaringen die uiteindelijk het verschil moeten maken in de levens van inwoners. Deze workshop is vooral interessant voor bestuurders en beleidsmakers.  

THEMA GEZONDHEID

 

9. Gelukkiger, Goedkoper en Leuker!
Door: Kirsten Tinneveld Madsen, Stichting Maak de Burger Meester www.maakdeburgermeester.com
Het lijkt een droom: Zorg die leidt tot gelukkiger mensen, minder behoefte aan zorg, lagere kosten en blijer professionals, maar toch is dit werkelijkheid. Hoe? Dat hoor je tijdens deze workshop. Zo hoor je bijvoorbeeld hoe het gelukt is in om ruim 46% van thuiszorgcliënten te helpen volledig zelfredzaam te worden en 30% met minder hulp, terwijl het levensgeluk toenam.
Wees erbij want er is slechts plek voor 30 personen, zodat wij in een interactieve en selecte setting met elkaar in gesprek kunnen. 

10. Gelukkig gezond en gezond gelukkig
Door: Elone Quartel, GGD Zuid
Hoe kijken we aan tegen geluk, en hoe tegen gezondheid. Wat zijn de ingrediënten. Denken we al breed genoeg?? Filmpjes, testjes en muziek loodsen je door deze workshop. Een pleidooi om geluk meer in te zetten bij gezondheidsproblemen.