De transities in uitvoering!

acedemie

De transities zijn volop in gang. Het vraagt nieuwe denkwijzen, rollen en methodieken. In de LCGW-training ‘transities in uitvoering’ gaan we uitwerken en ervaren wat dit betekent voor onze praktijk.

Welke rol heb je, hoe verhoudt jouw nieuwe rol zich tot verantwoording aan de je college en gemeenteraad?

Hoe organiseer je draagvlak in je organisatie en bij inwoners om veranderingen in gang te zetten? Met welke partners ga je allianties aan?

Wat breng je zelf in, wat is je meerwaarde? Waar zitten de inwoners op te wachten? Zitten ze wel te wachten op jou?

Resultaten

  • Inspiratie voor samen werken aan veranderingen in sociale domein
  • Weten in welke situatie je welke rol kan kiezen; de rollen in praktijk kunnen brengen
  • Professionals en vrijwilligers stimuleren tot samenwerking
  • Kunnen toepassen van methodieken gericht op het aangaan van nieuwe allianties

We werken met ingebrachte casuïstiek en opdrachten.

Dag 1 | Dilemma’s en rollen

Welke dilemma’s komen we tegen in de praktijk van het sociale domein?

Hoe maak je taal (eigen kracht, regisseren, faciliteren, verbinden etc. ) waar in je praktijk, wat doe je dan en welk effect heeft dat?

Welke rollen worden er van jou verwacht. Vanuit inwoners, organisaties/maatschappelijke partners/collega’s/directie/bestuur/raad. Hoe speel je hierop in?

Dag 2 | Methodieken en nieuwe allianties

Hoe verbreed je je netwerk? Wat heb jij aan bijv. ondernemers te bieden en andersom? Hoe breng je partijen (bijv. vrijwilligers en professionals) bij elkaar? Waar liggen de verbindingen, hoe creëer je draagvlak? Waar liggen de grenzen en afbakening van werkzaamheden? Welke instrumenten kan je inzetten?

Dag 3 | ‘Proeve van bekwaamheid’

Op basis van dag 1 en 2 werken we aan een integrale opdracht en vervolgens een presentatie daarvan.

Kosten en locatie

Incompany

De training kan incompany gegeven worden. De training is zeer geschikt voor alle adviseurs in de gemeentelijke praktijk, dus ook buiten het sociale domein. Individuele inschrijving is ook mogelijk, check onze agenda voor de beschikbare data of neem contact op met Chris Kuypers.